Brukerne, ansatte og innbyggerne skal medvirke til nytt sykehjem på Hogsnes

-Vi ønsker å bygge et sykehjem for fremtiden, der brukerne har medvirket i prosessen. Vi ønsker oss et innovativt, moderne og fremtidsrettet sykehjem som er en integrert del av lokalmiljøet på Hogsnes/Vear, og der flere generasjoner kan møtes."

Slik oppsummerte Henning Wold (H), lederen for Utvalg for helse og omsorg, planene for Tønsberg nye sykehjem i bystyrets møte i går. De folkevalgte bevilget 300 000 kroner til konsulentbistand i forbindelse med planleggingen av nytt sykehjem.

Wold opplyste at utvalget har reist rundt og sett på nye sykehjem. -De lange korridorene er borte, og flere bygger «helse- og aktivitetssenter» med svømmebasseng, pub, kiosk, frisør, fotpleie, treningsstudio ergo- og fysioterapi, frivillige, omsorgsboliger for demente – en minidemenslandsby, langtidsplasser og korttidsplasser, sanserom osv, sa Wold.

Pasienter og ansattes behov

I følge den vedtatte handlingsplanen må forprosjekt/planlegging av nytt sykehjem på Hogsnes sikre en moderne og fremtidsrettet eldreomsorg som utnytter moderne teknologi og arbeidsmåter. Kommunen ønsker derfor spesielt bistand til å:

  • få frem pasienter og ansattes behov (både dagens og fremtidens pasienter/ansatte)
  • involvere innbyggere/lokalsamfunn på Hogsnes/Vear
  • sikre at prinsipper og strategier i strategiplanene om aldersvennlig kommune, fremtidens eldreomsorg og velferdsteknologi gjenspeiles i planleggingen og utforming av nye Hogsnes sykehjem
  • utarbeide tilstrekkelig grunnlag forut for arkitektkonkurranse, og bistå kommunen frem til og med endelig valg av prosjekt

Energifokus

-Vi kan også tenke på «plusshus»: Når energiproduksjonen blir større enn null over levetiden, snakker vi om et plusshus eller «passivhus»: Et passivhus er et bygg som bruker lite energi til oppvarming sammenlignet med vanlige hus, opplyste Henning Wold.