Kommunal drift av Maribu og anbud for Marie Treschow- posisjonen vant frem i Tønsberg formannskap

Tønsberg kommune overtar driften av Maribu og setter driften av Marie Treschow ut på anbud når dagens avtale opphører fra juni 2018. 
Dette ble vedtatt av et flertall av formannskapets medlemmer i går aften, 6 mot 5 stemmer. Det var Høyres gruppeleder Rune Sørdalen som fremmet forslaget på vegne posisjonspartiene.
Saken går videre til bystyret for endelig beslutning. Den er en del av strategiplanen for fremtidens eldreomsorg.