Ellen Lians (H) innlegg i bystyredebatten om et mulig datalagringssenter på Barkåker

Et mulig senter for datalagring på Barkåker og på Ødegården blir utredet. Dette vedtok Tønsberg bystyre  med 31 mot åtte stemmer denne uka. Her er innlegget til bystyremedlem og medlem av Utvalg for næring- og samfunnsutvikling, Ellen Lian, Høyre, under behandling av saken:

Ordfører:

"Hva er det dere ikke vet? Dette er spørsmålet Barkåker ved Hanne Wendt stilte oss på Høyres gruppemøtet sist mandag. Eller ordfører - hvorfor mener Høyre at vi trenger en utredning. Hvorfor lytter vi ikke direkte til de kraftfulle signalene fra lokalsamfunnet som kjemper for sin lysløype, for sine rekreasjonsverdier. Hvorfor sier vi ikke nei direkte i kveld?

Svaret er krevende og sammensatt. Som lokalpolitikere har vi ansvar for både å tilrettelegge for arbeidsplasser i kommunen vår og for gode bomiljøer. Her er det store spørsmålet om det er mulig å kombinere dette på en måte som ikke rammer lokalsamfunnet på Barkåker urimelig. Det er dette en utredning skal gi svar på.

Aller først sender jeg takk til alle på Barkåker som engasjerer seg så sterkt i lokalmiljøet sitt. Jeg blir glad når jeg ser slikt engasjement. Og ja – jeg skjønner engasjementet! Jeg skjønner også hva Even Cudrio sier: Dette handler ikke om en lysløype, dette er mye større. Vi i Høyre ønsker en utredning vedr etablering av et senter for datalagring - på området Tveiten eller på et utvidet næringsområde Ødegården/Gulliåsen. Jeg må få presisere at det er en utredning vi ønsker av disse områdene. Jeg skal ikke legge skjul på at dette er en vanskelig sak for oss, og nettopp derfor trenger vi å vite så mye fakta som mulig før vi tar en avgjørelse. Hvorfor ønsker vi utredningen? Jeg refererer Hanne Wendt fra Barkåker som var på vårt gruppemøte mandag som stilte spørsmålet: Hva er det dere ikke vet??

Jeg skal prøve å gi noen eksempler på det. Tønsberg Kommune er en næringsoffensiv kommune. Vi trenger å øke verdiskapingen i kommunen vår, vi trenger å få flere private arbeidsplasser. All informasjon vi har fått tilsier at dette gir oss et betydelig antall arbeidsplasser. For oss som valgte politikere er det også et ansvar vi er pålagt å jobbe for. For oss i Høyre er det noe vi til enhver tid har fokus på, å tilrettelegge for næringslivet for å øke sysselsettingen. Det at alle skal ha en jobb å gå til. Derfor – er det mulig å tilpasse dette? Kan ulempene minskes så mye at det er «levelig» for lokalsamfunnet? Ja vi trenger en utredning for å vite mer om dette.

Mandag fikk vi av en av grunneierne på Ødegården beskjed om at det var fullt mulig å utvide arealet på Ødegården slik at det kunne plasseres et datalagringssenter der. Ja vi trenger en utredning for å vite mer om dette og eventuelle konsekvenser. Vi ønsker å få opplyst alle sider ved denne saken, og tror det er fornuftig at vi får en utredning utarbeidet med «nøytrale øyne». Det er etter en utredning vi skal se på hva som skal gjøres. Vi ønsker virkelig å håndtere dette på en god måte, og mest av alt – vi ønsker fremover å ha en god dialog med Barkåkers innbyggere».