Høyre vil forsere kommuneplanen for Vear-Hogsnes-Bjelland

Høyre ønsker fortgang i oppstart av arbeidet med kommunedelplan for Hogsnes/Smørberg/Vear og Bruaåsen. Derfor ba partiet i bystyret i kveld administrasjonen om å forsere arbeidet eller i det minste tidfeste når det kan starte. Kostnadene ligger inne i økonomiplanen for 2018.

Bakgrunnen for Høyres utålmodighet er blant annet innspill til et nytt lokalsenter på Vear. Men også en rekke andre faktorer taler for at arbeidet med en helhetlig plan for hele området, haster.


Tove Rise Kværne (H), nylig tilflyttet Vear, pekte på at byggingen av nytt sykehjem på Hogsnes og utbyggingen av Firingen vil påvirke området. Videre minnet hun om fylkesvei 303 som var ferdig regulert i 2013.  -Rammebetingelsene som ble lagt til grunn i 2013, er nå endret på grunn av bl.a. ny kommunegrense og nye utbyggingsplaner, sa Kværne.

-I den nye planen må vi også ivareta hensynet til elever fra Hogsnesåsen og Bjellandåsen, så de får en trygg og god skolevei til Vear, sa Kværne som også var opptatt av at planen vil vise en helhetlig teknisk- og sosial infrastruktur. Samt ta opp i seg andre nærmiljøkvaliteter, ulike sentrumsfunksjoner og behov for alle aldre.