Anders S. Larsen (H): Optimisme og fremtidstro preger Vear – i Tønsberg

-Jeg møter så mye optimisme og fremtidstro blant velgerne på Vear! Uavhengig av parti opplever innbyggere at Tønsberg leverer! Høyres valgkampgeneral på Vear, Anders S. Larsen, smiler fra øre til øre! Nærkontakten med velgere inspirer ham kraftig.-Folk har merket seg vedtaket om å bygge sykehjem på Hogsnes. At den nedslitte skolen pusses opp. At kommunen tar henvendelser på alvor, maler busskur og rykker ut. Og, like viktig at det snart skal lages en plan for hvordan lokalsamfunnet Vear og Hogsnes/Bjelland skal utformes. Med sentrumsfunksjoner, fellesområder, bolig- og næringsområder osv, opplyser Anders som var sentral i kampen for at Vear skulle bli en del av Tønsberg.

-Selv mange av de som i 2015 ville til Sandefjord, opplever det i dag som positivt å være en del av Tønsberg, sier Anders som takker Tønsbergs politikere og administrasjon for å ta de nye innbyggerne på alvor.

I kveld møter Anders nye velgere gjennom dørbank på hjemstedet. -Her er det bare å stå på. Erna er stjerna, smiler han.