VESTFOLD BLE VINNEREN I NASJONAL TRANSPORTPLAN

 "Det er enighet om Nasjonal Transportplan, og Vestfold er vinneren i tidenes største satsing på jernbane i Norge, sier Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant for Høyre i en kommentar. Han understreker betydningen av at jernbanen på Østlandet endelig bygges ut helhetlig. "Byene i Vestfold får en avklaring, og vi som bor i Vestfold får et historisk godt togtilbud", fremholder Løvaas.
 

I pakken ferdigstilles dobbeltsporet til Tønsberg i 2024 og Larvik 2032, og tiltakene på strekningen vil gi en reisetid på ca. 1 time fra Oslo til Tønsberg og inntil fire tog i timen. Reisetiden til alle stasjoner etter Tønsberg vil reduseres med en halvtime, det gir en kjøretid på om lag 1t 50m mellom Oslo og Skien, og vil muliggjøre to tog i timen i grunnrute. 
Stasjonene i Sandefjord og Larvik skal utvikles til moderne knutepunkt, og Vestfoldbanen og Sørlandsbanen kobles sammen.

- Dette betyr at flere får et bedre jernbanetilbud raskere. Denne rekordsatsingen sikrer at kapasitet og frekvens prioriteres først, så vi i Vestfold får flere tog å velge i. Når også reisetid prioriteres like etter, får vi ikke bare flere tog, men vi kommer oss raskere til og fra jobb, og kan tilbringe mer tid hjemme. Dette er en stor dag for oss vestfoldinger, sier Lene Westgaard-Halle, stortingskandidat for Vestfold Høyre.

Sammen med de tre andre borgerlige partiene sørger Høyre nå for 
at nær 35 prosent av NTP, drøyt 320 milliarder kroner, er satt av til jernbaneformål. Dette gir et årlig gjennomsnitt på nær 27 milliarder kroner i 12-årsperioden, det vil si en økning på nær 45 prosent fra saldert budsjett 2017. Denne satsingen er historisk.

Fagetatene spilte i fjor inn å ikke bygge InterCity uten det såkalte "ytre triengelet". Det hadde betydd stopp i Tønsberg. Regjeringen velger likevel å prioritere dette, herunder Vestfold raskere enn de andre fylkene.

Dette er speiselt viktig for oss i Vestfold. Da Høyre og FrP kom i regjering oppdaget vi at det som var en offensiv lovnad i NTP om InterCity i 2030, var ufullstendig og underfinansiert. Vedlikeholdet av jernbanen var forsømt, og etterslepet vokste for hvert år. Derfor har regjeringens prioritering i flere budsjetter vært å få ned vedlikeholdsetterslepet og regulariteten opp.

I tillegg ble det klart at den største mangelen som berørte samtlige strekninger var mangelen på en ny tunnel gjennom Oslo i samme tidsrom. Dermed ville mange av gevinstene fra satsingen på IC ikke kunne tas ut pga sprengt kapasitet i Oslo. Derfor har regjeringen sett på rekkefølgen av prosjektene på nytt, og lage en utvidet, forsterket og forbedret jernbanepakke. Noen få strekninger vil ta noe lenger tid enn opprinnelig ønsket for å få alt på plass i en riktigere rekkefølge, men hele systemet blir langt bedre på et tidligere tidspunkt enn hva inneværende NTP la opp til.

Billedtekst:
Vestfold er vinneren, dette er en gledens dag, sier Løvaas og Westgaard-Halle.