Optimistisk Henning Wold tilbake i Tønsberg etter Høyres sentralstyremøte

«Høyre har ingen planer om å hvile på sine laurbær, men er i full gang med å utvikle ny , god politikk for årene som kommer. Vi ønsker å videreutvikle partiorganisasjonen for å inkludere flere og dermed få flere nye medlemmer. Vi ønsker å bli et folkeparti.  

Henning Wold er kommet hjem etter å ha deltatt på Høyres sentralstyremøte i Oslo. Som den første representanten for Tønsberg Høyre i sentralstyret på mange år, er han full av engasjement og optimisme. Han ser frem til å dele sine erfaringer med sine partikolleger. Men det var som 2. nestleder i Vestfold Høyre at Henning dro til Oslo.  Han møtte for fylkesleder Alf Johan Svele, som er delvis sykemeldt
-.Og siden 1. nestleder Lene Camilla Westgaard-Halle har vært på utenlandsreise, fikk jeg muligheten, forteller Henning som spesielt deltok under oppsummering av valgkampen.
-Der delte jeg erfaringer vi hadde fra Vestfold. Og vi fikk jo mye skryt av sentralstyret også, opplyser Henning.
Lederen av Utvalg for helse og omsorg og bystyremedlem i Tønsberg synes det  er særdeles spennende å få delta på møtet i sentralstyret, som er partiets øverste organ mellom landsmøtene. Møtet begynte med en halvtimes tale av partileder og statsminister om den aktuelle politiske situasjonen med både NRK og Tv2 til stede i tillegg til annen presse. Og etter dette ble dørene lukket, og vi fikk en orientering om viktige saker og prosesser som pågår i både regjering og Storting.
-Det er selvfølgelig viktig for Tønsberg Høyre å være til stede i sentralstyremøtet, og jeg vil selvfølgelig formidle videre mine inntrykk fra møtet vedr politikk og ikke minst den optimistiske stemningen!
Sentralstyret har ca 30 medlemmer, med blant annet 19 fylkesledere, ledertrioen, leder av Senior Høyre, Unge Høyre og Kvinnepolitisk forum, parlamentarisk leder og generalsekretær i tillegg til landsmøtevalgte medlemmer og Arbeidsutvalget.
Møtene ledes av Erna Solberg eller en av nestlederne Jan Tore Sanner eller Bent Høie.
Sentralstyrets viktigste oppgave er å planlegge partiorganisasjons aktiviteter, slik som landsmøte, ulike konferanser, valgkamper, holde orden i økonomien og ikke minst komme med innspill til politiske saker.