Charlotte Svensen, Pulserende Kystperle, om fremtidens Tønsberg

-Tønsberg trenger flere innbyggere! Yngre innbyggere som kan sikre skatteinntektene i fremtiden. Og de unge i Norge vil ha det urbant. Idealet er den tette, urbane byen som tilbyr gode åpne byrom med plass til mange aktiviteter og et funksjonelt fysisk miljø.

Dette sa Charlotte Svensen, daglige leder av Pulserende Kystperle, da hun tirsdag holdt foredrag om hvordan skape gode og levende byer på Tønsberg Høyres medlemsmøte.

Med henvisning til en omdømmeundersøkelse nylig hvor 42% svarte at Tønsberg er en aktuell by å flytte til, mente Charlotte Svensen at byen er på rett vei. Men samtidig oppfordret hun Høyre til både å ta vare på historien og å tenke nytt og fremtidsrettet:

-Den historiske forankringen er viktig i den urbane byen. Bygninger med fasader. Kafeer og butikker i første etasje. Ta vare på kulturminner og skap kulturmiljøer, oppfordret hun og pekte på følgende viktige faktorer i den urbane byen:

-Fortetning og gode møteplasser. Folk. Parken blir hagen! Sosiale rom. Rekreasjon og naturopplevelser, fysisk utfoldelse og et bedre lokalklima. Tønsberg kan tilby et roligere liv enn i storbyen, men med mange muligheter.

Handel

Charlotte Svensen pekte på betydningen av at det store senteret i Tønsberg ligger i sentrum. Dette mener hun er en viktig årsak til at byen til forskjell fra andre fortsatt opplever vekst. Men samtidig minnet hun om den generelle trenden om at netthandelen går opp. Handel ned.

-Derfor blir det viktig å tilby showroom, teknologi og opplevelser fremover. Legge til rette for opplevelser som får folk til å dra til sentrum.

Bilen

 -I dag er parkering viktig for handel. Litt biler skaper sirkulasjon. Mange biler skaper kaos. Buss, tog, sykkelveier er viktig for den urbane, understreket daglige leder for Pulserende Kystperle Charlotte Svensen som oppsummerte den attraktive byen slik:

 Bo + Bedrift + Besøk

Les om Pulserende Kystperle her:

 http://www.pulserendekystperle.no/