Ordførerkandidat Lise begeistret Senior Høyres årsmøte i formiddag

Ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal. t.h, besøkte i formiddag årsmøtet til Tønsberg Senior Høyre. Her er hun fotografert sammen med styremedlem Borgny Hovland.

Tønsberg Senior Høyre avholdt i formiddag sitt årsmøte. 24 medlemmer deltok. Etter at årsmøtesakene var behandlet, presenterte ordførerkandidat  Lise Lorentzen Mandal  seg selv.  Og ifølge Senior Høyres leder, Ivar Haagaas, lot forsamlingen seg begeistre av Lise.Programarbeidet og planleggingen av kommunevalgkampen neste år er viktige temaer for Senior Høyre denne høsten. -Vi er veldig glade for at mange medlemmer i voksen alder er med i programarbeidet. Eldrepolitikk er selvfølgelig spesielt viktig for oss, opplyser Ivar Haagaas etter årsmøtet og fortsetter:

-Vi er også representert i kampanjeutvalget som nå legger rammene for valgkampen. Det er viktig for oss seniorer. Vi er klare for å bidra der vi kan.

Selv var leder Ivar Haagaas ikke på valg i år. Etter valgene består styret for Tønsberg Senior Høyre av følgende medlemmer og varamedlemmer:

Leder: Ivar Haagaas, styremedlemmer: Borgny Hovland, Kari Eik, Walter Brynhildsen og Erling Hoel. Varamedlemmer: Bjørn Falkenberg, Emma Kari Solheim, Randi Johnsen og Stig Nilsen.