Re og Tønsberg Høyres nye politiske verksted- PU


Re og Tønsberg Høyre har fått sitt første felles politiske idèverksted, Politisk Utvalg. I går var medlemmene samlet til det konstituerende møtet i Tønsberg rådhus. Sammen skal de spille inn aktuelle saker til Høyres styre; være partiets lyttepost i lokalsamfunnet.


PU er det første felles utvalget som Høyre i Re og Tønsberg setter ned. Utvalget ledes av 1. nestleder i Tønsberg Høyre, Marit Haukom, med Arvid Roberg fra Re Høyre som nestleder. Sekretær er Ola Offenberg fra Tønsberg.
Totalt består utvalget av 13 medlemmer pluss to vararepresentanter. De representer Senior Høyre, Unge Høyre samt lokalforeningene i Tønsberg og Re. PU består av følgende medlemmer: Tønsberg Høyre: Marit Haukom, Anders S. Larsen, Bjørn Auglend , Kirsti N. Søyland , Richard Reinsberg , Ola Offenberg, Stig Nilsen , Lizzie Kværner Nilsen og Fred Zakariassen. Re Høyre: Arvid Roberg og Anita Kristiansen Senior Høyre Ivar Haagaas, Kari Eik (vara) Unge Høyre Johanne Wilhelmine Kirsebom, Johanne Archer (vara)