Nøtterøy- og Tjøme-ordførerne advarer mot Vestfjorden-utspill

Fastlandsforbindelsen: "Tjøme Venstre vil nok en gang rykke tilbake til start ". Slik karakteriserer ordførerne på Nøtterøy og Tjøme utspillet om igjen å sette Vestfjord-forbindelsen på det politiske kartet.

Nå kan vi fullføre mer enn åtte års utredningsarbeid og gjennomføre ikke bare en fastlandsforbindelse, men gode transportløsninger for hele Tønsbergregione.Tjøme Venstres innspill betyr enda en gang å rykke tilbake til start.

Regjeringen har besluttet at fastlandsforbindelsen skal gå nordover, enten til Jarlsberg Travbane eller til Korten. Til grunn for beslutningen foreligger grundige utredninger og bred politisk oppslutning i kommunene og i fylket.

Prosjektadministrasjonen for Bypakke Tønsbergregionen skal ha klar sin anbefaling om veivalg innenfor det besluttede nord-sørvalget til den overordnede politiske styringsgruppen til høsten. Igjen er det kun snakk om hvor veien skal legges. Kommunestyrene og fylkestinget behandler anbefalingen på nyåret 2018. Med endelig beslutning da vil spaden kunne settes i jorda i 2020/2021.

Bypakka har ikke myndighet til å gjennomføre ny konsekvensutredning for en Vestfjord-løsning, som etter grundige utredninger ikke nådde opp. Nye Færder og nye Sandefjord kommuner må i så fall selv ta utredningskostnadene.

Fra Borgheim til E18 vestover er det cirka 8 kilometer. Det erkjennes at det meste av veien må gå i tunnel fordi traseen går gjennom Stokkes verdifulle landbruksjord og kulturlandskap. Kostnadene for en vestfjordforbindelse med 8 kilometer ny vei og fjordkryssing må dekkes med bompenger. Det er utenkelig at bommer alene skal kunne finansiere en slik milliardinvestering, særlig når alternativet er en kostnadsfri kryssing over Kanalbrua.

Ny fastlandsforbindelse er utredet flere ganger de siste 30 år, og har hver gang stoppet opp på grunn av mangel på finansiering og uenighet om trasévalg. Vi trenger en ny fastlandsforbindelse. Da må vi holde fast på det opplegget og den fremdriften et meget bredt flertall i kommunene og fylket hele tiden har sluttet seg til.

Nå har vi muligheten til å fullføre mer enn åtte års utredningsarbeid og gjennomføre ikke bare en fastlandsforbindelse, men gode transportløsninger for hele Tønsbergregionen, herunder kollektiv, gang- og sykkelvei på Teie Torv og indre Nøtterøy, og tiltak på Tjøme.

Tjøme Venstres innspill betyr enda en gang å rykke tilbake til start. Som fylkesordføreren sier: Nei til de fattede vedtakene er nei til vei.

Tjøme  Venstres utspill kan du lese her: http://www.tb.no/nyheter/notteroy/samferdsel/venstre-gar-til-valg-pa-vestfjordforbindelsen-folk-er-frustrert-over-a-ikke-bli-tatt-pa-alvor/s/5-76-446658

 Av: BENTE K. BJERKE, ORDFØRER PÅ TJØME (AP) OG ROAR JONSTANG, ORDFØRER PÅ NØTTERØY (H)