Eldreomsorg på dagsordenen blant medlemmene i Tønsberg/Re Høyre

Ordførerkandidat Lise L. Mandal sammen med stortingsrepresentant Erlend Larsen, t.h. og bystyremedlem Henning Wold. Lise leder programarbeidet i Tønsberg/Re Høyre, mens Henning har ansvaret for området helse og omsorg.
- Lær av andre kommuner. Legg de gode løsningene man har funnet andre steder til grunn når dere skal utforme politikken. Tiltak som hever kvaliteten.

Slik lød oppfordringen fra stortingsrepresentant og medlem av Helsekomiteen, Erlend Larsen da han torsdag møtte engasjerte medlemmer av Tønsberg/Re Høyre til debatt om fremtidens eldreomsorg. Bakgrunnen er det pågående programarbeidet i partiet.  


Erlend Larsen viste forsamlingen hvordan regjeringens stortingsmelding «Leve Hele Livet» kan brukes som et oppslagsverk for gode, utprøvde eksempler. Meldingen skal vedtas denne høsten, og stortingsrepresentanten hadde en rekke interessante vinklinger og momenter i sitt timelange foredrag. Han ble også gjentatte ganger «avbrutt» av salen med gode spørsmål.

Blant de som lot seg inspirere av idèreisen, var lederen av programkomiteen, ordførerkandidat Lise L. Mandal. I en engasjert sluttappell lovet hun at i neste stortingsmelding skal også Tønsberg være på listen over kommunene med de gode ideer. Selv stilte hun forsamlingen spørsmål om hvordan de ønsker at deres nærmeste skal ha det? Hvordan de selv vil ha det når de blir eldre og får behov for omsorgstjenester?

Forslagene, ideene og tankene som fremkom under møtet, tas nå videre av programgruppen som arbeider med blant annet temaet eldreomsorg. Den ledes av bystyremedlem og leder for Utvalg for helse og omsorg, Henning Wold.

Forslaget til valgprogram for nye Tønsberg skal legges frem for medlemmene i Tønsberg/Re Høyre i et eget møte på ettervinteren.

Den aktuelle politiske situasjonen vedrørende KrFs nært forestående retningsvalg, var også tema under det to timer lange møtet. Etter en orientering ved stortingsrepresentant Larsen fikk medlemmene anledning til å gi uttrykk for sine meninger.

Og arrangementskomiteen ved Anna Martin hadde ordnet med både kjeks, sjokolade og frukt til kaffe/te.

Her finner du stortingsmeldingen Leve Hele Livet.

 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/