En samlet posisjon i Tønsberg sier nei til Datalagringssenter på Tveiten.

Rune Sørdalen, Høyres gruppeleder i Tønsberg bystyre

H, FrP, MDG og KrF har vurdert konsekvensutredningen og høringsinnspillene vedrørende datalagringssentral på Tveiten, og har konkludert med at vi ikke ønsker å gå videre med utredningen av Tveiten. Det er for store negative konsekvenser forbundet med en utbygging av Tveiten til at vi kan si ja til dette

Vi er spesielt skeptiske til den negative innvirkningen det har på naturmangfold og friluftsliv, samt at det vil gå spesielt ut over Barkåker, som allerede har tatt en stor belastning med utbygging av større områder i umiddelbar nærhet.

I vedtaket forut for denne utredningen pekte vi på at Ødegården var vårt førstevalg for evt. bygging av et datalagringssenter, og utredningen har bekreftet at det er Ødegården som medfører minst negative konsekvenser ved en utbygging. Derfor ønsker vi kun å gå videre med alternativet Ødegården.

Saken om datalagring på Tveiten inngår i rulleringen av kommuneplanens arealdel.
Opprinnelig var vi i posisjonen enige om å ta vurderingen når saken kommer på dagsordenen.
Siden den nå viser seg at rulleringen av kommuneplanen først kommer opp til behandling etter sommeren, samtidig som utredningen av datalagringssenteret er ferdig, mener vi det er riktig å gjøre denne vurderingen nå, slik at evt. berørte innbyggere skal slippe å leve i uvisshet lenger enn nødvendig.

Utredningen peker på at et datalagringssenter kan skape inntil 200 nye arbeidsplasser, og i tillegg 200- 300 indirekte arbeidsplasser i forbindelse med senteret.
Dette er viktig med nye arbeidsplasser i regionen, og vi håper det vil være mulig å gjennomføre planene på Ødegården, men på Tveiten ble de negative konsekvensene for store til at vi ønsker utbyggingen der.

 

H, FrP, MDG og KrF i Tønsberg Bystyre.