Et enstemmig bystyre sa ja til nytt sykehjem på Olsrød

Henning Wold, leder for Utvalg for helse og omsorg - UHO, talte på vegne av Høyre under gårsdagens bystyrebehandling av det nye sykehjemmet. Her er han fotografert sammen med Kirsti N. Søyland, medlem av utvalget, under besøket hos kunstnerne på Olsgård.

Et enstemmig bystyre vedtok onsdag at det skal bygges et nytt sykehjem på tomtealternativ 1 på Olsrød. Dette innebærer at et nytt sykehjem med 96 plasser vil stå ferdig innen juni 2023 og bli nærmeste nabo til "Husmorskolen" fra 1935, som etter alle solemerker vil bli bevart. Dette bygget huser i dag Olsgård atelièrfelleskap, som består av 23 kunstnere, og som har spilt en meget konstruktiv rolle under den politiske prosessen.


For Høyre var det lederen for Utvalg for helse og omsorg - UHO, Henning Wold som førte ordet under bystyrets behandling. Han er spesielt opptatt av dette:

"Det nye sykehjemmet vil bli bygget etter de retningslinjer og føringer som er nedfelt i kommunens strategiplan for fremtidens eldreomsorg og Husbankens regler. Det er derfor for tidlig å si om det er mulig også å bevare låven og stabburet som befinner seg på tomten, men dette skal vurderes nærmere.

Bygget skal for øvrig ha "lite institusjonspreg" og bli meget energivennlig og baseres på såkalt nZEB-teknologi. Hvor vidt det nye sykehjemmet vil bli bygget i to eller flere etasjer, avhenger blant annet av grunnforholdene på tomten, som trolig består av både kvikkleire og morene.

Dette nye sykehjemmet, som skal erstatte plassene på Maribu og Marie Treschow, vil bli lokalisert i umiddelbar nærhet til både barneskole og barnehage og til Olsrød Park, og i tillegg vil det være meget kort vei til bussholdeplass med hyppige avganger både inn til byen og nordover.

Sykehjem skal i dag være en integrert del av lokalsamfunnet, og ekstra spennende vil det bli å se hvilket samarbeid man kan få til mellom kunstnerfelleskapet og sykehjemmet. Dette har potensial til å bli en virkelig vinn-vinn- situasjon!"