Ett skritt nærmere!

I dag behandler Bystyret i Tønsberg saken om grensejustering på Vear.


Dermed ligger alt klart for innlemmelse av Vear i Tønsberg kommune fra 1. januar 2017, og arbeidet med å bygge et samlet lokalsamfunn bestående av Vear, Hogsnes, Bjelland og Smørberg kan begynne.

På enkelte områder er vi allerede i gang. Barnevernet på Vear har siden i våres vært driftet av Tønsberg kommune, og ved skolestart nå i august begynte 49 elever fra Hogsnes/Bjelland på barnetrinnet på Vear skole. I tillegg arbeides det ihherdig på mange nivåer for å forberede overgangen til Tønsberg. Det er mange detaljer som skal på plass før årsskiftet, og mange ansatte i Stokke kommune får ny arbeidsgiver fra 1. januar 2017.

Med denne avtalen som nå blir vedtatt, får de ansatte trygghet for sine arbeidsplasser ved at Tønsberg kommune tar ansvar for den forholdsmessige andelen av arbeidsstokken i Stokke Kommune.

Vi ønsker alle innbyggere på Vear velkommen til Tønsberg! 


Petter Berg (H)  Ordfører

http://www.tb.no/meninger/vear/stokke/jobben-er-gjort-na-legges-innbyggerlista-i-stokke-ned/o/5-76-368745