Velkommen til felles Facebookside for Høyre i Re og Tønsberg

Bak f.v: Leder av Tønsberg/Re Høyre Leif Flemming Bakke, leder av Senior Høyre Ivar Haagaas, Christian Jahren, Lars Sollie, Kjartan Hansen og ordfører Petter Berg. Foran f.v: Gunn Kristin Hagen, Anita Kristiansen, Brit Kvam og tidligere leder av Re Høyre Tove Øyangen.

Ett år igjen før Re og Tønsberg slår seg sammen til Nye Tønsberg kommune. Også i Høyre forbereder vi oss på den store dagen, 1.1.2020. I juni slo vi sammen våre to lokalforeninger under navnet Tønsberg/Re Høyre. I november nominerte vi de 55 listekandidatene til kommunevalget 2019. Og i dag slår vi sammen Høyres Facebook-sider for Re og Tønsberg.


Under navnet Tønsberg/Re Høyre vil vi speile partiets aktiviteter i året som kommer. Vi vil presentere både de politiske sakene vi arbeider med i Re og Tønsberg, listekandidatene våre og ikke minst gi dere glimt fra valgkampen som står for døra. Vi ønsker også å bidra til at våre følgere skal bli bedre kjent i den nye storkommunen. Et viktig tiltak er serien «Lise besøker» hvor ordførerkandidaten vår besøker alle valgkretsene i Nye Tønsberg frem til valget. Gjennom videoer, bilder og tekst vil vi vise dere alle de flotte lokalsamfunnene som sammen vil danne grunnmuren for den nye storkommunen.

Vårt viktigste mål i 2019 er å sikre at Lise Lorentzen Mandal blir Nye Tønsbergs første ordfører. Vi vil arbeide for et borgerlig flertall med Høyre som det største posisjonspartiet i det nye kommunestyret. Vårt politiske program er nå under utarbeidelse. Flere enn 40 medlemmer er i full sving med å utarbeide forslag til sakene Høyre skal prioritere i perioden 2020-2023. Og i mars skal programmet vedtas på et medlemsmøte.

Tønsberg/Re Høyre ledes av Leif Flemming Bakke. Men, tidligere leder av Re Høyre, Tove Øygarden, har fortsatt en viktig posisjon i partiet. Ikke minst som gruppeleder i Re kommunestyre og sterkt involvert i fellesnevnda for nye Tønsberg.