Begeistret Ellen Lian (H) takket den nye næringssjefen i bystyret for ny næringsplanen for Tønsberg og Re

-Det er høye målsettinger i næringsplanen og det jeg liker absolutt best med denne planen, er at den er målbar og konkret. Mål på kort sikt er at vi skal ha flere nye arbeidsplasser enn Fredrikstad-regionen, Hamar-regionen og Drammen i 2020, 2021 og 2022.

Slik oppsummerte Ellen Lian, Høyres næringspolitiker, den nye næringsplanen som ble behandlet i bystyret i kveld.


Her er hennes innlegg i sin helhet:

-Endelig skal vi vedta en ny næringsplan. Dette er gledelig for alle oss om har jobbet med den, og jeg vil benytte denne anledningen til å sende en takk til vår næringssjef som har mye av æren for denne.

Dette er en plan som ikke vil bli lagt i en skuff.  Det er ekstra gledelig at planen favner både Tønsberg og Re.  Tønsberg og Re har hatt en sterkere befolkningsvekst enn resten av landet.  Verdt å nevne er at Nye Tønsberg har høy bostedsattraktivitet, mens næringsattraktiviteten har vært lav over lengre tid.  Dette gjelder Tønsberg og ikke Re. Det er spesielt en negativ utvikling i privat sektor i Tønsberg, og det må vi gjøre noe med!

Vi ønsker å ha stort fokus på de 3 B’er : BEDRIFT – BO – BESØKE. Dette er de 3 viktigste parametre for å øke næringsattraktiviteten.  

Det er høye målsettinger i næringsplanen og det jeg liker absolutt best med denne planen, er at den er målbar og konkret.    Mål på kort sikt er at vi skal ha flere nye arbeidsplasser enn Fredrikstadregionen, Hamarregionen og Drammen i 2020, 2021 og 2022.

På lang sikt fra 2023 – 2030 skal det jobbes mot Topp 3 vekst på Østlandet når det gjelder bedriftsetableringer utenfor Oslo.

I planen er det mange konkrete forslag til tiltak for å nå målene vi har satt oss. Det vil ta altfor lang tid her og gå gjennom disse her, men jeg vil oppfordre alle som ikke har lest planen, til å lese den.  Dog ønsker jeg å trekke frem den gode jobben som Pulserende Kystperle gjør for omdømmebygging og markedsføring av regionen vår.  Tror vi alle ble både rørt og glad og stolt over den filmen om Tønsberg-livet som de laget med mange små filmsnutter som Tønsberg-folk hadde sendt inn.  Veldig bra!

Det er ikke tvil om det trengs å jobbe med næringsattraktivitet i kommunen. Telemarkforskning la for noen dager siden frem en rapport som sier at «Veksten i antall arbeidsplasser i næringslivet har vært 4,9% prosentpoeng under forventet verdi i Tønsbergregionen».    Det er verdt å merke seg at rapporten forteller at de fleste syns det er attraktivt å flytte hit og da har vi alle mulig forutsetninger til å skape en bedre næringsutvikling her også

Næringsplanen skal være vårt verktøy som skal hjelpe oss i denne jobben, avsluttet Ellen Lian.