Flint er snart i mål til Høyre-jubel

F.v. listekandidat og bystyremedlem Frank Pedersen, ordførerkandidat og bystyremedlem Lise L. Mandal, listekandidat og bystyremedlem Henning Wod og leder i Stiftelsen Flint Idrettshall Hans Erik Stormoen.

Flinthallen (den gamle Sabahallen) som ble tatt i bruk til idrettsformål i 2002, er gått ut på dato. Men etter et positivt vedtak i bystyret i slutten av november om bygging av ny hall i samarbeid med næringslivet, er optimismen og motivasjonen tilbake i Flint. I bakgrunnen jubler Høyre-politikerne. I helgen besøkte de hallen.


-Heldigvis gikk behandlingen vår vei, for det er et stort behov for et nytt treningsanlegg i vårt område, sier Hans Erik Stormoen. Han er leder i Stiftelsen Flint Idrettshall.

-Jeg kan nesten ikke få understreket godt nok hvor viktig dette vedtaket er, for dagens gamle Flint-hall er i ferd med å avgå med døden. Behovet for en ny hall er akutt, og uten et positivt vedtak i bystyret, er jeg temmelig sikker på at den gamle hallen ville vært stengt i dag, legger Stormoen til.

Han viste ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal og andre Høyre-politikere fra Presterød valgkrets rundt i den gamle hallen og fortalte om bakgrunnen for søknaden om ny hall, der Flint ønsker å samarbeide med næringslivet. Rådmannen og formannskapet vendte tommelen ned for å få inn næringslivet, men i bystyrebehandlingen sikret Høyre et knapt flertall for Flints søknad.

-Dette har vært en lang og tøff prosess, for det har vært kniven på strupen lenge for den gamle og nedslitte hallen. Flint sliter med både vedlikeholdskostnader og godkjennelser, sier Frank Pedersen som har frontet denne saken for Høyre. Han sier det har vært utfordrende å få kommuneadministrasjonen og politikere til å se mulighetene som dukket opp for samarbeid mellom frivilligheten, næringslivet og kommunen. Gjennom hele prosessen har styret i Stiftelsen Flint Idrettshall fulgt opp og sett mulighetene, og det har vært viktig.

30 millioner

Nå er håpet at den nye hallen med to håndballbaner og muligheter for utleie til næringslivet skal stå ferdig i 2020. Det gjelder å komme i gang med prosessen så raskt som mulig.

-Hvis alt går som vi ønsker og håper er målet å ha den nye hallen ferdig i 2020 til en pris som ligger innenfor 30 millioner kroner, sier Stormoen. Her skal Flint selv bidra med cirka 12 millioner som er beregnet overskudd for salg av den gamle hallen. Resten skal dekkes inn via spillemidler og låneopptak.

Inntektene fra utleievirksomheten er tenkt å skulle dekke driften av den nye hallen, og allerede har Flint hatt følere ute i det lokale næringslivet.

-Det blir ikke snakk om å leie ut til butikker eller annen type business, men til noe som er relatert til idrett som helse, undervisning og andre ting i den gaten. Det må være noe som passer inn i en idrettshall. Vi har allerede hatt noen følere ute og regner med å kunne inngå avtaler så fort vi kan begynne å bygge, forteller Stormoen.

Frank Pedersen legger ikke skjul på gleden over at det var mulig å få til et samspill med næringslivet. Han er optimist og mener at den nye hallen Flint planlegger er et svært viktig prosjekt.

Vinn-vinn

Høyres ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal legger ikke skjul på at den nye hallen i Søndre Slagen er kjempeviktig med tanke på å ivareta tilbudet til de mange barn og unge i nærområdet.

-Næringsvirksomheten vil gi inntekter til driften. Alle vil vinne på det, både idretten og næringslivet som tar ansvar, og det er også viktig for samfunnsutviklingen, understreker Pedersen. Ordførerkandidat Mandal følger opp:

-Når næringslivet vil være med på dette prosjektet sammen med Flint, må vi bare støtte prosjektet, for dette er vinn-vinn både for alle, sier hun. Mandal legger også til at det gjelder å jobbe raskt, for den nye hallen bør komme fort.

Det er også planer om å kunne knytte den nye hallen direkte til Slagenhallen, og på den måten blir det mulig å ha store arrangementer og Slagen-området vil få en ny storstue.