Forberedelser til viktig bystyremøte

 Store og viktige saker skal behandles i bystyret på torsdag. Tirsdag forberedte vår bystyrerepresentant  Ellen Lian seg til  diskusjoner om byrom, gatebruk og transport med en runde i sentrum. For hva er bedre enn å snakke med syklister og bilister om hva de tenker?