Frank Pedersen (H): "En utredning er en mulighet for å se på gode løsninger som alle berørte parter kan godta "

-Ja til bevaring av skogen ved Barkåker og om mulig ja til et datalagringssenter. Balansen mellom å være en næringsoffensiv kommune og samtidig ta vare på våre grønne lunger og rekreasjonsområder er utfordrende. En utredning er en mulighet for å se på gode løsninger som alle berørte parter kan godta og få en nøytral vurdering som hensyn tar både næringskommunen og friluftskommunen Tønsberg.
Dette sa Høyres Frank Pedersen under bystyrets behandling av Barkåker-saken denne uken. Han er også medlem av Utvalg for nærings og samfunnsutvikling. 

Her er Frank Pedersens innlegg i sin helhet:

"Folkehelse og aktivitet er viktig. Bevare, men samtidig se om det er mulig å skape gode fremtidige løsninger for fortsatt gode boforhold og aktivitet.
I den sammenheng er en utredning en mulighet for å se på gode løsninger som alle berørte parter kan godta og få en nøytral vurdering som hensyn tar både næringskommunen og friluftskommunen  Tønsberg.
Det er viktig at Tønsberg fremstår som næringsvennlig, fremoverlent og aktiv kommune. Samtidig skal vi ta engasjement og innspill fra våre innbyggere med i våre vurderinger. Vi setter stor pris på det engasjement Barkåkers befolkning har vist i denne saken. Det er sentralt at dialog, informasjon og kommunikasjon har høyeste prioritet i tiden fremover slik at vi kan få en godt fundamentert utredning som skal lede til den gode beslutningen.
Som folkevalgt skal vi prioritere, finne de gode løsningene og samtidig se på muligheter som dukker opp som gjør kommunen vår attraktiv.
En slik mulighet kan denne utredningen gi oss. Det er viktig for oss å skape verdiskaping, arbeidsplasser og skape fremtidig vekst.  En ny næring som datalagring er på mange måter den ”nye oljen”. Det vil være uheldig om vi ikke utreder om det i hele tatt er mulig å få dette til.
Derfor er utredning av Ødegaarden viktig å få med slik at vi får et bedre beslutningsgrunnlag.  Vi har på nåværende tidspunkt ikke fått alle opplysningene vi trenger for å ta en avgjørelse. Dette er en utredning og ikke et vedtak.  Det er nå det skal sees på hva som evt. kan og skal gjøres.
Vi setter pris på engasjementet i saken. Det hjelper oss til å ta de riktige beslutningene. Lokaldemokratiet er viktig og vi i Høyre er opptatt av de gode løsningene til det beste for både fremtidig verdiskaping og det gode bomiljø.
En utredning i saken må involvere Barkåkers innbyggere på en gode måte for å sikre trygghet, vise ansvarlighet og vise respekt for engasjementet. Høyre tror på en god utredning som tar hensyn til alt dette.