Frank Pedersen: Høyre vil ha avfallsuget i Haugar Fjellhall

Avfallssugprosjektet har mange positive konsekvenser. Men Høyre mener det beste området er i Haugar fjellhall. Dette slo Høyres Frank Pedersen fast da finansieringsplanen for prosjektet og lokaliseringen av sentralen ble behandlet i bystyret forleden dag.Her er innlegget til Frank Pedersen:

«Noe av det viktigste med dette prosjektet er de positive konsekvensene det får for næringsutvikling, helse og miljø samt folkehelse.

 

En opprydning av avfallskonteinere som i dag brukes og frigjøring av arealer. En penere og renere by.

En effektiv renovasjon som gjør oss til en mer attraktiv miljøkommune.

En renere by som bidrar til bedre folkehelse.

 

Dette er et prosjekt som passer fint inn i Byplanen og som kan frigjøre attraktive byrom og skape bedre opplevelser for alle.

 

Når det gjelder plassering så mener Høyre det best egnet området for prosjektet er i Haugar fjellhall.

Stjerneplassen er alternativet, men det er 4 grunner til at det ikke bør være aktuelt:

  1. Av hensyn til beboere
  2. Fremtidig mulig kopling fra andre aktører ( f.eks, sykehuset)
  3. En ryddigere trafikal situasjon med tanke på fremtidig stenging av Nedre Langgate.
  4. Prosjektet kan kobles på parkeringsanlegget i Haugar.

 

Er det da noen utfordringer?

Ja, det er et par.

Prosjektet må godkjennes under forutsetning av godkjent reguleringsplan.

De trafikale mulige utfordringene/ringvirkningene som oppstår ved inn og utkjøring av anlegget. Det er det viktig å få belyst i det videre arbeidet

 

Dette må også sees i sammenheng med overvannsprosjektet da etter jeg forstår har med rørledninger og graving å gjøre.

Så her henger på mange måter alt sammen med alt.

 

Høyre vil gå for formannskapets innstilling», sa Frank Pedersen.