Frank Pedersen om Tønsbergs omdømme: «En åpen, raus og aktiv kommune»

«En åpen, raus og aktiv kommune»!  Slik mener Høyres bystyrerepresentant Frank Pedersen at Tønsberg bør fremstå.  Frank er spesielt engasjert i Idrettspolitikk og byutvikling. Han mener at sammenslåingen med Re kommune blir den viktigste saken i 2017. Og innlemmelsen av Vear i Tønsberg var den viktigste saken for ham i fjor.

Frank Pedersen er dagens representant i Tønsberg Høyres serie om våre bystyremedlemmer. Hensikten med serien er at innbyggerne skal bli bedre kjent med våre folkevalgte, hvilke saker de brenner for og hva de mener om byens omdømme. På søndag presenterer vi Rune Sørdalen, Høyres gruppeleder i bystyret.

Her kommer svarene til Frank: 


•          Hva er det beste med Tønsberg?

«Et sjarmerende byliv og sentrum med et stort tilbud av kulturtilbud og naturopplevelser. En helårsby med aktiviteter og tilbud».

•          Hvordan vil du beskrive Tønsberg?

            «En sommerby som har et pulserende mangfoldig tilbud og liv».

•          Hva slags omdømme ønsker du at Tønsberg skal ha?

«En åpen, raus og aktiv kommune! Viktig stadig å utvikle Tønsberg med konkrete tiltak som bedrer omdømmet».

•          Hvilke hovedutfordringer står Tønsberg overfor?

«Styrking av omdømmet, bedre dialogen og samspillet med næringslivet og synliggjøre H´s politikk overfor velgerne. Å bedre attraktiviteten overfor næringslivet for å sikre etablering, er sentralt».

•          Hvorfor engasjerte du deg i politikken?

«For å bidra til konkret politikk som skaper synlige positive resultater for innbyggerne og tilreisende».

•          Hvorfor valgte du Høyre?

«Partiets politikk bidrar til å utvikle Norge og kommunen i riktig retning. Pragmatisk og konkret politikk som gir resultater».

•          Hvilket områder av politikken er de viktigste for deg?

            «Idrettspolitikk og byutvikling»

•          Hvilken sak husker du best fra 2016?

            «Vedtaket om å styrke kommunikasjon og informasjonsarbeidet i kommunen».

•          Hva gledet deg mest som lokalpolitiker i 2016?

«Innlemmelsen av Vear og start på sammenslåingen med Re. I tillegg oppstart av en egen strategisk næringsplan».

•          Hva tror du blir den viktigste saken i 2017?

            Sammenslåingen med Re

 

 

NAVN: FRANK PEDERSEN

ALDER: 54

STILLING: Arrangementssjef i Norges Triatlonforbund

HJEMSTED: KVISTVEIEN 7, 3114 TØNSBERG
POLITISKE VERV: BYSTYRE OG MEDLEM AV UTVALG FOR NÆRING- OG SAMFUNNSUTVIKLING
ANTALL ÅR I POLITIKKEN: 5