FYLKESMANNSEMBETET BLIR VÆRENDE I TØNSBERG

  -Dette er en seier for hele Vestfold, fastslår ordfører Petter Berg (H)  overfor Høyre. Berg er strålende glad og understreker at Vestfold-kommunene har stått sammen i arbeidet for å sikre denne beslutningen. Spesielt vil han takke Sandefjord, Nøtterøy og Tjøme.


I følge ordførferen har  sikkerhet- og beredskapsklyngen i Vestfold hatt en viktig betydning i prosessen frem til beslutningen om at Fylkesmannen blir værende i Tønsberg. Konkret peker han på Redningsselskapet i Horten, Bakkenteigen, Politihøgskolen i Stavern samt Politihovedkvarteret Sør-Øst, Nokas og DSD i Tønsberg.

-Med fylkesmannen som koordinerende myndighet blir det viktig å ta vare på disse enhetene og utvikle dem videre, sier  Tønsberg-ordføreren og legger til: Når Vestfold står sammen, kan vi løfte fjell! Han mener også at Vestfold-kommunene etter kommunereformen stiller sterkere i forhold til staten. -Når de seks kommunene samarbeider, kan vi løfte fjell!

Berg er også fornøyd med at Per Arne Olsen fortsetter som Fylkesmann. Men samtidig er han ydmyk i forhold til skuffelsen i Skien og Telemark.

Les mer på tb.no

 https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/vestfold/petter-berg-en-gledens-dag-for-tonsberg