Gammel drøm blir virkelighet på Kjelle: 5. mars åpner den nye interkommunale legevakten med døgntilbud

5. mars blir en historisk dag for nær 100 000 innbyggere i Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommuner. Da åpnes nemlig den lenge etterlengtede interkommunale legevakten på Kjelle, snaut fire år etter at beslutningen ble fattet. Klokka 16.00 blir en gammel drøm virkelighet. 


Blant dem som gleder seg til åpningen, er Henning Wold, (H), lederen av Utvalg for Helse og omsorg i Tønsberg; Og forventningene ble ikke mindre etter besøket i lokalene nylig, sammen med partikollegene i utvalget, Aksel Even Haraldsen og Kirsti N. Søyland. I regi av avdelingsleder Tone Jørgensen fikk Høyres helsepolitikere se og høre hva de ca. 2786 kvm store og lyse lokalene skal romme. Og like viktig hvordan tilbudet skal organiseres. For her blir det døgnkontinuerlig tilbud.

-Hva blir den største forskjellen for brukerne av legevakten?

-Ved første øyekast plassen, venterommene, det moderne utstyret, tilgjengeligheten, apoteket og parkeringsmulighetene, forteller Henning Wold. Men for ham er mulighetene den nye legevakten gir for bedrede pasientrutiner, like viktige.

Hva er målsetningen for kommunen?

- Et bedre tilbud til innbyggere som trenger akutt helsehjelp. Færre feilinnleggelser på sykehus, færre overliggerdøgn, riktigere pasientforløp i tråd med samhandlingsreformen, færre klagesaker og raskere behandling med kortere ventetider, understreker Wold.

Døgntilbud

Ingen ting i de lyse og nøye planlagte lokalene er tilfeldig. Alt fra fargen på malingen til rominndelingen har en hensikt. Nytt er en døgnbemannet sengepost med 13 plasser. Tilbudet er for pasienter og brukere som trenger øyeblikkelig hjelp og omsorgstjenester (ØHD), men ikke har behov for sykehusinnleggelse. I denne enheten får kommunen mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg.

Tidsavgrenset

Plassene tilbys pasienter som har en avklart tilstand med behov for behandling.  De er ofte eldre, og for syke til å være hjemme alene med tilsyn av hjemmesykepleier.  De er imidlertid ikke så syke at det er nødvendig med sykehusinnleggelse.  Det kan f.eks.  dreie seg om en infeksjon som må behandles med intravenøs antibiotika, eller pasient med uttørking som trenger ekstra væske et par dager.  Innleggelsen er tidsavgrenset oppad til tre døgns varighet. I tillegg er en del av sengeposten øremerket for rus/psykisk helse som med dette sikres samme kvalitet på behandlingstilbudet som somatisk syke.

Nye spesialfunksjoner

Legevakta inneholder også flere spesialfunksjoner med egne lokaler. Der skal pasienter med brannskader, blødninger, smittefarlige sykdommer i tillegg til ordinære infeksjoner, behandles.

Laboratoriekapasiteten er betydelig bedre enn i den gamle legevakten, likeså lokalene for skadebehandling og mottaksområdet med ambulansene.

Lege på dagtid

På dagtid skal legevakten gi hjelp til personer som ikke har fastlege, men som trenger øyeblikkelig hjelp.

Arbeidsforhold

Gjennom romløsninger og nytt høyteknologisk utstyr er gode, effektive og sikre arbeidsforhold planlagt for de ca. 80 ansatte.  Dette er ikke bare viktig for arbeidsmiljøet, men av stor betydning for pasientsikkerheten.

 Største satsing

-For Tønsberg kommune er dette tilbudet den største økonomiske satsingen på mange år. Og avgjørende viktig for oss for at vi skal løse vår del av samhandlingsreformen. Den nye legevakten blir akkurat så flott og moderne som vi ønsket oss. Og endelig får vi døgnplassene vi trenger på plass, sier en fornøyd utvalgsleder, Henning Wold.