Henning Wold (H): GODE NYHETER FOR BEBOERNE PÅ SYKEHJEM I TØNSBERG


To varme måltider daglig og nye spisetider for de eldre på Tønsbergs sykehjem. Dette er hva Utvalg for helse og omsorg skal ta stilling til i kveld. Rådmannens innstilling er et resultat av et felles forslag fra posisjonen. Høyres utvalgsleder Henning Wold kaller saksutredningen for en «gladsak»!

Det var i forbindelse med budsjettbehandlingen i Tønsberg bystyre før jul i fjor at posisjonen fremmet et tekstforslag som omhandlet god ernæring, godt måltidsmiljø og riktigere middagstidspunkt for beboerne på Tønsbergs sykehjem. 

Nå foreligger saken fra administrasjonen. Ifølge Henning Wold imøtekommer den intensjonen i tekstforslaget på en meget god måte. Rådmannen foreslår blant annet å endre måltidstidspunktene i løpet av 2017, og det skal daglig være to varme måltider. Frokost vil nå bli servert mellom 08-09, lunsj mellom 12-13, middag mellom 16-17 og kveldsmat mellom 20-21.
«Dette vil utvilsomt føre til bedre ernæring og ha positiv effekt for beboernes overskudd, humør og appetitt. Dette vil videre bidra til å bevare funksjon, gi bedre muskelstyrke, raskere sårheling, bedre immunforsvar og færre komplikasjoner. Kommunen sikrer på denne måten at ernæring blir en integrert del av behandlingstilbudet i helse- og omsorgstjenesten», opplyser Henning Wold og understreker følgende:
«For beboerne på sykehjem er også måltidsmiljøet svært viktig for matlyst og trivsel. Og studier viser at eldre som spiser sammen, spiser merkbart mer enn om de hadde spist alene. Enkelte sykehjem i andre kommuner har allerede flyttet middagsserveringen fra formiddag til ettermiddag. Dette har ført til at de eldre har fått bedre appetitt, økt trivsel, bedre døgnrytme og viktig vektøkning, og at de ansatte har fått mer tid til å være med de eldre på aktiviteter på formiddagen». 
Tønsberg Høyre er meget fornøyd med dette saksfremlegget, og det er utvilsomt en «gladsak» som fortjener enstemmige vedtak. Det ligger for øvrig i dette forslaget at kommunen vil kvalitetssikre at energi- og næringsinntaket til beboerne i løpet av et døgn ivaretas på en mer systematisk måte enn til nå. Sykehjemmene vil også sikre kompetanseheving i ernæring ved å gjennomføre halvårlige kurs for alle sine ansatte.
Her finner du saksutredningen fra rådmannen. Saken avgjøres av bystyret i vår.