Hennings personlige rapport fra helgens sentralstyremøte i Høyre

Henning Wold deltok i helgen på Høyres sentralstyremøte.

Den aktuelle politiske situasjonen var et sentralt punkt på dagsordenen under Høyres sentralstyremøte i helgen. Dette skriver Henning Wold fra Tønsberg i sin personlige rapport fra møtet. Han peker spesielt på regjeringspartienes pågående budsjettforhandlinger med KrF og de mulige forestående regjeringsforhandlinger, også de med KrF. 

Her kommer hans rapport i sin helhet:

Høyre avholdt sentralstyremøte på Høyres Hus 18-19/11. I sentralstyre møter Høyres leder, Erna Solberg, og nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie, i tillegg til det landsmøtevalgte Arbeidsutvalget og alle fylkeslederne og generalsekretær. 
Sentralstyret er Høyres øverste myndighet mellom landsmøtene og kommer sammen ca. fem ganger i året. 
Hovedsak på dette møtet var den aktuelle politiske situasjonen hvor regjeringspartienes pågående budsjettforhandlinger med KrF var i fokus sammen med de mulige forestående regjeringsforhandlinger, også de med KrF. Dersom disse lykkes, så vil det ha historiske dimensjoner, og landet vil få den første ikke-sosialistiske flertallsregjering siden Willoch-regjeringen midt på 1980-tallet. Dette har vært statsministerens store prosjekt i over 10 år!
Av andre saker kan nevnes planlegging av det kommende landsmøte, som skal avholdes midt i mars neste år, og ikke minst den kommende lokalvalgkampen med flere nye sammenslåtte kommuner og fylker.  Landets økonomi går stadig bedre med synkende arbeidsledighet og økende sysselsetting fra måned til måned til tross for at landet de siste årene har opplevd et betydelig oljeprisfall og stor flyktningekrise. 

Høyre ønsker hele tiden å utvikle ny politikk og bedre løsninger. Det er derfor ingen grunn til å lene seg tilbake og hvile på sine laurbær, og derfor er Høyre blitt det viktigste politiske verksted for å finne morgendagens bærekraftige løsninger. Det er selvfølgelig et privilegium for meg å få delta i dette!