Høyres lokale valgprogram for Sem

Førstesiden på Tønsberg og Re Høyres lokale valgprogram for Sem. Ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal er fotografert under ett av sine besøk på Sem.

Høyre går til valg med eget lokalt program for valgkretsen Sem. Vedlagt, helt nederst, finner du programmet på fire sider. Dette en PDF-fil- kan du laste ned på din PC eller telefon.

 


Høyres lokale kandidater fra Sem er Ole Sverre Lund, nummer 6. og Mathias Willassen  Hanssen, nummer 16. 

Dette er Høyres lokale punkter for Sem valgkrets:

  • Høyre vil at  Sem skal videreutvikles som et attraktivt og aktivt lokalsenter
  • Høyre vil videreutvikle Sem Torg som møteplass, oppholdssted, kollektivknutepunkt og gangknutepunkt
  • Høyre vil tilrettelegge for etablering av en ny barnehage ved Sem skole
  • Høyre vil opparbeide Laskenhavna som en nærmiljøpark
  • Høyre vil tilrettelegge for å etablere nye boligområder på Sem
  • Høyre vil etablere Ysteritorget som lekeplass, park og plass for korttidsparkering
  • Høyre vil anlegge rekreasjonsstien "Elvestien" som forbinder sentrum til turområdene i vest
  • Høyre vil rehabilitere Sem stasjon slik at stasjonsbygningen gjenoppstår som et lokalhistorisk kultursenter

Her finner du det lokale programmet for Sem. Det kan du laste ned.