Hilde Kaasa Mikkelsen (69): Fortsatt engasjert i Høyre

Møt Hilde! Den tidligere aktive lokalpolitikeren som fortsatt er like samfunnsengasjert og med i Høyre. Et bærekraftig miljø er avgjørende viktig for henne. Likeledes at de eldre skal ha mulighet til å bidra så langt som mulig.  

Da Hilde kom flyttende fra Buskerud til Tønsberg i år 2000, valgte hun bort en fremskutt politisk posisjon. Hun var sliten av å være meningsbærer og ønsket seg en mer anonym tilværelse. Men selv om Hilde ikke har vært så aktivt med i politikken i Tønsberg, er hun like politisk interessert.

Savnet fellesskapet

Etter en tid i sitt nye hjem på Tolvsrød savnet hun fellesskapet i Høyre og muligheten for å påvirke samfunnet rundt henne. Hun lot seg velge inn i styret for Tønsberg Høyre og tillitsvervet organisatorisk nestleder.  I dag deltar hun på medlemsmøter i Høyre hvor hun ser mulighet til å bidra til konstruktive beslutninger.

Hvorfor er Høyre ditt parti?

-Jeg tror på enkeltmennesket og på deres evne til å bidra på ulike måter i samfunnet. For meg er Høyres syn på velferdssamfunnet sentralt. Det bygger på respekt for og tillit til enkeltmennesket og dets evne til å bidra.

Hilde er opptatt av at samfunnet skal gi rom for at vi er forskjellige og at det enkelte individ kan bestemme over sitt eget liv innenfor rettssystemet. -Det er viktig at vi som samfunn bygger et sikkerhetsnett for de som har mindre mulighet til å bidra og til å forsørge for seg selv. Dette mener jeg Høyre ivaretar best, understreker  en engasjert Hilde i samtale med Tønsberg Høyre.

Nedre Eiker Høyre

var Hildes lokalforening i mange år. Der var hun leder og kommunestyrerepresentant fra 1991 til 1999. Den siste perioden ledet Hilde Hovedutvalg for teknisk sektor i tillegg til at hun hadde det viktige vervet som gruppe- og opposisjonsleder. Sammen med familien flyttet hun til Tønsberg i 2000.

Hvorfor engasjerte du deg politisk?

-Jeg har vært engasjert i Høyre siden jeg gikk på gymnaset. Da jeg etter utdannelsen flyttet til Modum, søkte jeg kontakt med andre mennesker som var opptatt av samfunnsbygging. Og som hadde et samfunnssyn som passet med mitt. Da meldte jeg meg inn i Modum Høyre, forteller Hilde som kun har vært partiløs i studietiden.

Hva ønsker du å oppnå med ditt politiske engasjement?

-Bidra til å styre samfunnet med respekt for enkeltmenneskene. Gjøre mitt for framtidige generasjoners muligheter til å leve i et godt samfunn. Jeg ønsker også å bidra til å redusere konfliktnivået ved å søke å diskutere oss fram til gode løsninger.

 Hvilke saker/områder i politikken engasjerer deg spesielt?

-Et bærekraftig miljø for å sikre våre etterkommere mulighet for gode liv, er avgjørende viktig for meg. Jeg er også opptatt av at vi skal sikre at folk kan bo og leve rundt om i landet. Da er arealplanlegging, sammen med tilrettelegging for offentlig og privat kommunikasjon, sentralt. 

Trygge oppvekstsvilkår med en skole som legger vekt på å hjelpe den enkelte til å kunne utvikle sine evner er sentralt for Hilde. Likeledes forutsigbare rammebetingelser for næringslivet og muligheter til å konkurrere i vårglobale verden.  

Hilde Kaasa Mikkelsen (69), Tolvsrød

Gift, to barn og fire barnebarn

Yrke: Pensjonert tannlege, hovedsalig i den offentlige tannhelsetjenesten i Buskerud

og Vestfold

Revisor i Tønsberg Høyre