Hovedkvarteret til Politidistrikt Sør-Øst med nødsentralen reises i Tønsberg

  Midt i Tønsberg sentrum er hovedkvarteret til det nye Politidistrikt Sør-Øst under oppføring. Bygget skal også inneholde den nye nødsentralen for 700.000 mennesker. Sentralen skal være operativ om et års tid.
 Ordfører Petter Berg (H) opplyser til Høyre at de bygningsmessige arbeidene er planlagt ferdig i løpet av høsten. Deretter følger et halvt år med installasjon av teknisk utstyr. Bygget skal også inneholde den nye nødsentralen, som i første omgang klargjøres for politi- og brannmeldinger. Når helseforetakene i distriktet er klar for det, kan sentralen også omfatte helse. Den nye nødsentralen har et nedslagsfelt på 700 000 mennesker , og vil være operativ om et års tid.