Tønsberg Høyre med tydelig signal til utbyggere: "Følg kommuneplanen"

Eiendomsselskapet JM Norge fikk ifølge Tønsbergs Blad klar beskjed av byggesakspolitikerne i kommunen. Boligprosjektet i Presterødalleen er bra på mange måter, men det legges opp til for mange leiligheter. Nå må selskapet se på planene om igjen.

«Dette er også  tydelig signal til andre utbyggere om at de må forholde seg til utnyttelsesgraden angitt i Kommuneplanen", understreker Tønsberg Høyres gruppeleder Rune Sørdalen.


Sørdalen minner om at det er mange vurderinger som ligger til grunn for Kommuneplanens arealdel.

«Den ser også kommunen i et helhetsperspektiv. Høyre ønsker derfor å være tydelige på at utbyggerne i større grad må forholde seg utnyttelsesgraden som er angitt der. I denne saken sier kommuneplanen 38 boenheter, mens utbygger ønsker seg 52 enheter. I Høyre er vi tydelige på at dette må reduseres», fremholder gruppeleder i bystyret Rune Sørdalen.

http://www.tb.no/nyheter/tonsberg/bygg-og-anlegg/politikerne-ga-utbyggeren-klar-beskjed-dette-er-for-mange-leiligheter/s/5-76-455953