Velkommen til "Blåtimen", Høyres nye politiske kafe

Politisk interessert? Ønsker du å diskutere saker uten å måtte gå på en talerstol? I så fall er den nye «Blåtimen» i regi av Tønsberg Høyre, et spennende alternativ. Her kan medlemmer og sympatisører komme, kjøpe seg en kopp kaffe og samtale om store og små spørsmål, lokalt som nasjonalt.


Den første Høyre-kafeen, sist lørdag, ble en suksess. Ekstra bord og stoler måtte hentes inn, Ca. 25 personer, unge og eldre, kvinner og menn møtte frem. Tilstede var blant andre ordfører Petter Berg og Høyres leder Leif Flemming Bakke.
Høyre-kafeen holdes den første lørdagen i hver måned bortsett fra i sommerferien. Hensikten er å tilby medlemmer og sympatisører et sted hvor de kan diskutere politikk og samfunnsutvikling uten å måtte forberede krevende innlegg.
Som medlem av Høyre kan du blant annet delta i nominasjonen av ordførerkandidat og valgliste ved det første lokalvalget i nye Tønsberg kommune i 2019. Du kan bidra med innspill til Høyres program og delta på medlemsmøter hvor partiets politikk i viktige saker utformes. 💙 
Bli med på laget til Erna her: https://hoyre.no/blimedlem/