Høyres Anna Martin om Åpen barnehage og barnefattigdom

Bystyret vedtok onsdag å se på konsekvenser og muligheter for å opprette Åpen barnehage i Tønsberg. Tilbudet er et av mange tiltak fra “Strategiplan for barnefattigdomsbekjempelse i Tønsberg kommune”.  Høyres Anna Martin understreket betydningen av tiltaket.

-Det er ingen tvil om at kommunen trenger et tilrettelagt tilbud for familier hvor barn av forskjellige årsaker ikke går på vanlige barnehager, sa Martin som gledet seg over at Tønsberg er på riktig vei når det gjelder bekjempelse av barnefattigdom i Tønsberg.  -Bare det at vi har to saker som handler om bekjempelse av barnefattigdom på agendaen i dag, viser at vi er på riktig vei, sa hun.

Her er Anna Martins innlegg:


Åpen barnehage - behov, muligheter og konsekvenser ved å opprette åpen barnehage i Tønsberg

Åpen barnehage er et av mange tiltak fra “Strategiplan for barnefattigdomsbekjempelse i Tønsberg kommune”.  Bare det at vi har to saker som handler om beskjempelse av barnefattigdom på agendaen i dag viser at vi er på riktig vei. 

Jeg vil nok en gang takke rådmannen og hans medarbeidere for en godt utredet sak.

I Tønsberg kommune kan en åpen barnehage med et lavterskeltilbud som er en del av et fullverdig familiesenter appellere til flere brukere. Tilgjengelighet er også en av forutsetningene for at barnehagen blir brukt av flere, derfor skal sentral plassering vektlegges.

Forskning viser at det ofte er familier med lav inntekt og innvandrerbakgrunn, som i mindre grad enn andre benytter seg av barnehagetilbudet, samtidig kan være aktive brukere av åpen barnehage.

I utredningen ser vi at tilbudet også blir brukt av familier med forskjelig sosioøkonomisk bakgrunn og utgjør et slags tverrsnitt av norske småbarnsforeldre.

Åpen barnehage gir foreldre og barnet en mulighet til å være med i et sosialt fellesskap. Her kan både barn og voksne knytte gode nettverk gjennom lek og sosialt samvær. Det kan være et første tilvenningssted for barn på vei til en vannlig barnehage.  

Utvalg for oppvekst og opplæring vedtok enstemmig forslaget om å flytte “saken om Åpen barnehage” inn i “Kommuneplanens handlingsdel for 2018-2021 “, sa Anna Martin.