Gruppeleder Rune Sørdalen (H) roste bystyret for ikke å bruke for mye penger

Ros til bystyret i bystyrets møte. Ikke hverdagskost, men onsdag var Høyres gruppeleder Rune Sørdalen generøs med godordene fra talerstolen. Bakgrunnen var de økonomiske resultatene man sakte, men sikkert, har oppnådd de siste årene. Og selv da  det gikk bedre, mistet  ikke bystyrets medlemmer av synet det anbefalte driftsresultatet på 1,75% av driftsinntektene, eller om lag 60 mill. i 2018. - 2018 kan bli året vi faktisk klarer det!, sa en fornøyd gruppeleder og minnet om at det er lett å bruke bare litt mer penger. -Men vi har klart å motstå den fristelsen.  Dette gjelder alle partier. -Selv SV holder seg innenfor disse rammene. De foreslår å bruke mer penger, men de finner også en inndekning. De vil rett og slett konfiskere enda mer av innbyggernes penger, så de kan bruke de selv.

Jeg tror alle som sitter her i salen er her på grunn av et samfunnsengasjement og et ønske om det beste for kommunen. Da er det lett å tenke på alle de gode enkeltsakene vi gjerne skulle ha gjennomført, og glemme det store bildet. Uten økonomisk handlefrihet får vi ikke gjort noe. Det kan vi like eller ikke, men sånn er det, sa Sørdalen som også roste administrasjonen for god jobb med handlingsplanen. Og ikke minst den prosessen det er lagt opp til utover høsten frem til budsjettet fremlegges.

-Medvirkning og forankring hos ledere, ansatte og politikere er avgjørende for at vi skal nå det økonomiske målet vi aller er enige om, samtidig som vi fortsetter å utvikle og forbedre kommunen som tjenesteleverandør og samfunnsutvikler, sa Sørdalen.