Høyres nye helsepolitiker Kirsti N. Søyland: "Mennesket i sentrum"

Kirsti Nilsson Søyland (60) ble denne uka valgt som nytt medlem av Utvalg for helse- og omsorg. Bystyret foretok dermed sitt første valg av en fast utvalgsrepresentant hjemmehørende på Vear. Kirsti overtar vervet etter Tone H. Jørgensen som ble fritatt fra sine politiske verv ut inneværende valgperiode. På mandag møter Kirsti for første gang i Høyres bystyregruppe.

Mennesket i sentrum

Kirstis motivasjon for å påta seg vervet, er menneskene! De som mottar tjenestene. Ofte er de i en sårbar situasjon. Da er forutsigbarhet og trygghet viktig. Og at den enkeltes behov står i sentrum når tilbudet skal tilrettelegges.

-For meg er det viktig at våre eldre kan forvente en verdig alderdom. Jeg vet at det hele tiden er snakk om prioritering av ressurser. Da gjelder det å se både muligheter og utfordringer samtidig, sier Kirsti som brenner for at eldre også skal betraktes som en ressurs.

 -At eldre kan yte omsorgstjenester for andre som er syke eller ensomme, kan eksempelvis være en vinn-vinn-situasjon, sier Kirsti.  

 

Utenforskap 

 -Å gjøre en ekstrainnsats for de som står i fare for eller har falt utenfor samfunnet er essensielt. Derfor er jeg glad for regjeringens satsning på rus og psykiatri. Og jeg ser frem til å kunne arbeide for de aller svakeste i samfunnet, sier Kirsti.

 

Mye å lære

Som nyvalgt medlem av utvalget er Kirsti ydmyk på at det er mye hun ikke kan.

- Jeg ser frem til å høre mer om bemanning og opplegg rundt den nye legevakten, hvor også korttids akuttplasser ligger, å følge opp det nye sykehjemmet på Hogsnes, hvordan man jobber med helsefremmende og forebyggende arbeid, tjenester i hjemmet, tilbud i tilrettelagte boliger mv.

Det er store og omfattende tjenesteområdene som ligger under utvalget jeg er valgt inn i. Heldigvis er jeg vant til å sette meg grundig inn i saker - både de menneskelige sidene, kvaliteten på tjenestetilbudene, men også de økonomiske aspektene.  Jeg har høyskoleutdanning både innenfor økonomi og personal, og i 2014 fullførte jeg master i offentlig ledelse og styring, sier Kirsti som på

 mandag for første gang møter i Høyres bystyregruppe.

-Jeg gleder meg til samarbeidet med Høyres gruppe, de andre folkevalgte og administrasjonen.

 

Erfaring fra Stokke

Den nye Høyre-representanten har politisk erfaring fra Stokke. I 2015 ble hun valgt inn i kommunestyret for Innbyggerlista. Kirsti var også medlem av hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur. Etter grensejusteringen ble hun politisk representant og leder av Samarbeidsutvalget for Vear skole og senere medlem av Politisk utvalg i Tønsberg Høyre.

 

Kirsti jobber som administrasjonssjef ved to av virksomhetene i den ideelle Stiftelsen Signo, Sandefjord.  Hun bor sammen med sin mann i Rakkevik på Vear.