Høyres lokale program for Barkåker og Jareteigen

Førstesiden på Tønsberg og Re Høyres lokale valgprogram for Barkåker og Jareteigen.. Ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal er fotografert under ett av sine besøk på Bakåker.

Høyre går til valg med eget lokalt program for valgkretsen Barkåker og Jareteigen. Vedlagt, helt nederst, finner du programmet på fire sider. Dette— en PDF-fil- kan du laste ned på din PC eller telefon.


Høyres lokale kandidater fra Barkåker og Jareteigen er:

Hans Petter Ohrem, kandidat nummer 19, og Anne Helen Ryen, kandidat nummer 36.

Dette er Høyres lokale programpunkter for Barkåker og Jareteigen:

Høyre vil jobbe for en flerbrukshall på Barkåker

Høyre vil jobbe for å utbedre veikrysset/undergangen Hortensveien - Barkåkerveien

Høyre vil jobbe for bedre sikring av syklister og fotgjengere i Gulliveien

Høyre vil jobbe for best mulig forhold for innbyggerne i forbindelse med Bane Nors planer om hensetting av tog

Høyre vil jobbe for en fornuftig og forutsigbar utbygging med tilhørende tjenester som utvikler Barkåker til et godt lokalsenter

Her finner du det lokale programmet for Barkåker og Jareteigen. Det kan du laste ned.