Høyres lokale program for Vear, Hogsnes og Bjellandåsen

Førstesiden på Tønsberg og Re Høyres lokale valgprogram for Vear, Hogsnes og Bjellandåsen. Ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal er fotografert under ett av sine besøk på Vear.

Høyre går til valg med eget lokalt program for Vear, Hogsnes og Bjellandåsen.  Vedlagt, helt nederst, finner du programmet på fire sider. Dette— en PDF-fil- kan du laste ned på din PC eller telefon.


Høyres lokale kandidater fra Vear, Hogsnes og Bjellandåsen:

Kirsti N. Søyland, 3. kandidat, Anders S. Larsen, 10. kandidat, Bjørn Auglend, 21. kandidat, Mikael N. Søyland, 40. kandidat og Walter Brynhildsen, 50. kandidat.

Dette er Høyres lokale programpunkter for Vear, Hogsnes og Bjellandåsen:
1. Høyre vil ha ny og helhetlig trafikkløsning som følge av fastlandsforbindelsen
2. Høyre vil at Hogsnesbakken må løses og Bekkeveien forblir en rolig boliggate
3. Høyre vil at det som en del av "Bypakke Tønsberg" søkes om midler til finansiering av gang- og sykkelvei langs RV 303
4. Høyre vil bidra til ny kunstgressbane til Vear IF
5. Høyre vil knytte kysstien på Vear sammen med de øvrige kysstiene i kommunen
6.Høyre vil at Vear skole utvides og barnehagetilbudet økes.
7. Høyre vil videreutvikle Sandodden badeplass og gjøre lekeplasser og friområder mer attraktive

Her finner du det lokale programmet for Vear, Hogsnes og Bjellandåsen. Det kan du laste ned.