Høyres nyvalgte leder Leif Flemming Bakke klar for valgkampen 2019

Leif Flemming Bakke er valgt som den første lederen av Tønsberg/Re Høyre. Her sammen med Lars Sollie og Ellen Lian.

-Vi har kun ett mål nå –å vinne valget i 2019 med Lise L. Mandal som ordførerkandidat. Et samlet parti står bak henne, så forutsetningene er de aller beste.

Den nyvalgte lederen for Tønsberg/Re Høyre, Leif Flemming Bakke, er klar til sammen med det nye styret å lede valgkampen 2019.  Oppdraget ble gitt av partiets medlemmer i Bakke Mølle, Re, nylig. På et godt besøkt stiftelsesmøte for den nye Høyre-foreningen og nominasjonsmøte for valg av partiets ordførerkandidat. 


-Det nye styret er på plass. Vi konstituerer oss etter sommerferien. Da blir programarbeidet sentralt; utvikling av ny politikk med gode konkrete saker for den nye kommunen. Samtidig skal valgkampen 2019 planlegges, opplyser Leif Flemming.

Den nye Høyre-lederen er veldig glad for at Lise ble nominert ved akklamasjon. Nå blir det hans og styrets oppgave å gjøre henne mest mulig kjent for innbyggerne i Tønsberg og Re.  Og Leif Flemming ser store fordeler at nominasjonen av ordførerkandidaten er klar et halvt år før de øvrige på listen.

-Lise får bedre muligheter til å forberede seg gjennom blant annet skolering og opplæring av partiet. Hun kan bli mye bedre kjent blant velgerne og ikke minst delta aktivt i utarbeidelsen av partiprogrammet, sier Leif Flemming som ser frem til samarbeidet med ordførerkandidaten.

-Hennes evne til å kommunisere og skape engasjement rundt seg, inspirerer meg.  Når hun i tillegg har tillit fra et godt besøkt og enstemmig nominasjonsmøte, er hennes troverdighet som ordførerkandidat stor. Et samlet Høyre står bak Lise Lorentzen Mandal, understreker Leif Flemming Bakke.

Høyres øvrige listekandidater skal nomineres på et møte i Tønsberg i november.

Her er de øvrige medlemmene av det nye styret:

Marit Haukom, første nestleder, Anna N. Martin, andre nestleder samt følgende styremedlemmer: Lars Sollie, Anders Jørgen Nordheim, Anders Larsen, Anita Kristiansen, Lena Fahre og Kirsti Søyland.

Senior Høyre og Unge Høyre velger hvert sitt medlem. Varamedlemmer er: Ellen Gjerpe Hansen, Øyvind Jonassen, Unn Eia og Renate Rehn.