Hundeluftepark i Tønsberg

En gladsak for alle hundeeiere i Tønsberg!

Det har lenge vært diskutert hundeluftepark i Tønsberg, noe Tønsberg Høyre er positive til. I dag vedtok bystyret å opprette hundeluftepark på Messeområdet og ved ”Gamle Idretten”.

Høyre hadde ønsket et mer sentrumsnært alternativ, å foreslo og opprette hundelufteparker ved Vestfoldgaten/St.Hallvards gate og ved ”Gamle Idretten”.

Ut i fra saksutredningen ser vi at rådmannen ikke har ønsket å vurdere alternativet Vestfoldgaten denne gang. Rådmannen har ikke vurdert dette nå fordi det kommer i konflikt med bruk av området «lek», men Høyres oppfatning var at dette måtte vært et fantastisk område for hunder og hundeeiere.

Det å ha hundeluftepark sentrumsnært burde veiet tungt. Også med hensyn til trafikk, da vi mener at mange ikke vil gå til Messeområdet, men ta bilen isteden for. Tønsberg kommune har omgjort arealer fra parkering til park på Zeinertomta og ved Monseløkka. Det betyr, at parken i Vestfoldgaten er erstattet med andre lek og grøntarealer i nærområdet.

Denne parken ligger i dag brakk, og det hadde etter Høyres oppfatning vært et ideelt sted for denne type bruk.

Vi hadde ønsket å verne Messeområdet med tanke på sak om planstrategi i området.

Nå ble det ikke slik, men vi håper at alle små og store hunder bjeffer fornøyd sammen med eierne sine over to hundelufteparker!

Ida Helen Sakshaug,

Bystyremedlem (H) og medlem av utvalg for bygg og anlegg