Høyre følger opp sitt program: Husøyferja ut på anbud

 

-OLE III har ikke vært glemt, og det har hele tiden vært viktig for Høyre å gjeninnføre driften. Nå følger vi opp vårt program.

Dette sa Høyres Frank Pedersen da bystyret behandlet spørsmålet om anskaffelse av fergeløsning over Husøysund forleden dag. Husøyferja skal nå legges ut på anbud. Neste skritt er å få den inn i budsjettet i desember. 

 


Her er Frank Pedersens innlegg i sin helhet:

Ordfører,

 

Dette er på mange måter en liten sak i et stort bilde.

Det er en stor sak av betydning for et lokalmiljø og viser at vi politikere bryr oss og vi i Høyre følger opp vårt program.

Økonomiske årsaker gjorde at vi dessverre måtte legge ned OLE III i 2012. Men den har ikke vært glemt og det har hele tiden siden vært viktig for oss å gjeninnføre driften.

 

Det er gjort et stort arbeid fra administrasjonens side for å kartlegge, utrede og se på alternative driftsformer og teknologi.

Et spennende prosjekt som kan vise seg å bli en løsning som kan få stor oppmerksomhet utenfor Tønsberg hvis anbudet som utlyses gjør at ny teknologi tas i bruk og vi evt. får drift av autonom klima- og miljøvennlig passasjerferge over Husøysund.

 

OLE IV skal være for alle! Her har administrasjonen virkelig tenkt på alle brukergrupperJ Brukere av airblade, skateboard, ståhjuling og eldre med rullator. Selvfølgelig også fastboende barn og voksne.

OLE IV er igjen et symbol på samfunnsutvikling og ny teknologi, ikke bare selve fergen, men også et symbol på den tid vi lever i.

 

Prosjektet så langt har tatt i bruk nye arenaer for å kartlegge muligheter og handlingsrom: program for innovative anskaffelser, dialogkonferanse med internasjonalt fagmiljø og dialogmøter.

Det kan gi muligheter for støtteordninger og forskningsmidler.

 

Selv om det er et lite prosjekt med stor betydning for brukergruppen, vil spesifikasjonene i anbudet resultere i at regelverk og sertifisering må på plass.

Vi får håpe at anbudet resulterer i at det blir realistisk å få OLE IV på vannet.

 

Det er gledelig at vi i dag kan vedta videre fremdrift i en sak som er en liten brikke i en helhetlig samfunnsutvikling:

Gatebruksplan, Byromsstrategi, Bypakken, RBPA OG OLE IV.

 

Alle saker politisk behandlet og diskutert her i kveld.

Det er på mange måter Tønsbergs store samfunnsutviklingskveld

 

Og Ole IV er på mange måter et signal på at ”det går likar no” i Tønsberg.