Ida Helèn (H): Ønsker å være et talerør for folk i gata og forbilde for sine døtre

Ida Helèn Sakshaug (H) gikk inn i lokalpolitikken i Tønsberg for  å kunne påvirke utvikling i saker hun mener er viktige. I tillegg ønsket hun å være et talerør og bindeledd for folk i gata. Nå er hun snart halvveis i sin andre periode i bystyret. Og, Ida Helèn, er ikke et øyeblikk i tvil om at tiden hun bruker, er verdt det.    

-Det er lett som innbygger i Tønsberg å klage på politikere for ikke å gjøre det en mener er rett for byen eller lokalsamfunnet man er en del av, sier Ida Helèn som oppfordrer folk til å engasjere seg i stedet for å kritisere. Og spesielt håper hun at flere jenter vil være med i politikken.


Forbilde for døtrene

For Ida Helèn er det politiske engasjementet tett knyttet opp mot hennes to døtre.  -En viktig del av mammarollen er å være et forbilde. Gjennom å vise jentene mine at jeg  engasjere meg og tar del i prosesser og beslutninger, ser de hvordan man kan delta i demokratiet i praksis. At vi gjennom å delta kan være med på å forme samfunnet. Enten vi snakker om lokalt eller på nasjonalt plan, understreker Ida  Helèn . 

 Lokalt engasjement

 har fulgt Høyrepolitikeren  gjennom mesteparten av livet. -Jeg har alltid vært opptatt av ulike saker som berører oss  i hverdagen. Det førte meg inn i fora som FAU på jentenes barnehage og skole. Håndballen og  Slagen IF var viktig for meg i en periode,  og velforeningen på Volden. Men det var først da søppelforbrenningssaken i Esso skogen kom opp at jeg engasjerte meg som aktivist, smiler Ida  Helèn  som ledet aksjonen  «Nei til søppelforbrenning i Esso skogen» i en del år.

 Hvorfor er Høyre ditt parti?

-Høyres verdier er de som står meg nærmest. Selv om mange andre partier er bygget på mange av de samme verdigrunnlagene, opplever jeg Høyre som et tolerant og fremtidsrettet parti, med stor takhøyde for ulike syn. Det passer meg godt.

 Hva ønsker du å oppnå med ditt politiske engasjement?

-Å kunne være et talerør/bindeledd for folk i gata. At man kjenner noen som er politisk engasjert,  kan gjøre terskelen lavere for å kunne rekruttere og få flere til å delta i praktisk politikk. Jeg håper at jeg kan være med å forme hele kommunen vi bor i, og representere mitt distrikt litt ekstra, samtidig som man kan være med å dele kunnskap om saker som rører seg i kommunen.

 Hvilke saker/områder i politikken engasjerer deg spesielt?

-Mine hjertesaker er eldreomsorg, barn og unge, samt bygg og arealsaker, avslutter Ida  Helèn  samtalen med Tønsberg Høyre.

 Navn: Ida Helèn Sakshaug (44)

Bor på Tverrved i Slagen

 Sivil status: Gift med Jan Arve, mamma til to jenter Tina på 19 og Lotta på 15

Yrke: Adjunkt – Lærer i helse-og sosialfag. Jobber ved; Kompetansebyggeren Vestfold

Politiske verv: Medlem av Bystyret og Utvalg for bygg og arealplan, Tønsberg