TT-lederen, Bjørn Auglend (52), klar for valgkamp i Tønsberg Høyre

Bjørn Auglend er ny i Høyre-skjorta. Men som leder for hovedstyret i Tønsberg Turnforening og tillitsvalgt i TT i mer enn 20 år, er han vant til å ikle seg klubbtrøya. Sist lørdag debuterte han på Tønsberg Høyres stand på torget. Nå er han klar for innsats,  hjemme på Vear.
Identitet og tilhørighet til Tønsberg er det utløsende for Bjørns engasjement i Høyre. I følge ham selv en naturlig fortsettelse av engasjementet i grensesaken på Vear. Bjørn var med å bygge opp Innbyggerlista, var styremedlem og representerte partiet som leder av Stokke kommunes kontrollutvalg 2015/16.

Grensesaken skapte engasjementet          

-Jeg har alltid vært interessert i rikspolitikken uten å engasjere meg partipolitisk. Men i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen i 2014, ble retningen for mitt nærområde på Vear, så feil. Endelig hadde vi muligheter for å samle Hogsnes og Vear i en kommune, få fjernet den ødeleggende og unaturlige grensen. Uten et folkelig engasjement ville vi risikere fortsatt å være adskilt i to kommuner. Min interesse for lokalpolitikk ble vekket. Jeg ble med i Innbyggerlista. Og vi lykkes å skape den folkebevegelsen som sikret Norges største grensejustering- og Vear og Hogsnes ble samlet i én og samme kommune.  Lokaldemokrati på sitt beste, oppsummerer Bjørn med et fornøyd smil.

Som dagpendler til Oslo, har Bjørn lange arbeidsdager. Men når han først har fått sin drøm om å bli tønsbergenser oppfylt, er det helt naturlig for ham å engasjere seg i sin nye hjemkommune.

-Kommunen vår står foran store endringer, og den debatten vil jeg gjerne være med på. I Tønsberg Høyre opplever jeg at nykommere som meg blir hørt og ønsket velkommen. Jeg gleder meg til diskusjonene vi skal ha i Politisk utvalg fremover, sier Bjørn i en samtale med Tønsberg Høyre.

 Hva ønsker du å oppnå med ditt politiske engasjement?

-Bidra til at Tønsberg utvikles som en bra kommune med gode forutsetninger for næringslivet. Dermed sikres et godt grunnlag for videre vekst og godt tilbud til alle innbyggere.

Hvorfor er Høyre ditt parti?

- Høyres verdier og politikk kan jeg identifisere meg med.  Høyres hjertesaker -skape flere arbeidsplasser, kunnskap i skolen, trygg omsorg, raskere behandling og satsning på beredskap og forsvar - er alle viktige for meg. Slik har det vært helt siden jeg skulle stemme første gang. Derfor har det bare vært Høyre for meg, sier Bjørn.

Hvilke saker/områder i politikken engasjerer deg spesielt?

-Næringspolitikk, samferdsel og infrastruktur – og mitt hjertebarn: gode oppvekstsvilkår for barn og unge - herunder organisert idrett, sier Bjørn som har vært tillitsvalgt i TT i over 20 år.

Fulgte eldstejenta og ble i TT 

- Jeg kom inn i TT med eldste jenta da hun begynte på skøyteskolen som seksåring, -og jeg ble der også etter at barna sluttet, forteller Bjørn som har vært leder i skøytegruppa , nestleder og nå leder i hovedstyret. I tillegg var han styremedlem i Stiftelsen ishallen.

-Et av mine beste minner er fra år 2000 da jeg var med på å etablere Sommeris i Tønsberg. En treningsleir for kunstløp som en av de største leirene i Norge. Senere er Sommeris blitt arrangert hvert år siden 2000, bortsett fra i år pga arbeider i ishallen, avslutter Bjørn Auglend som var styremedlem der i ti år. 

Navn: Bjørn Auglend (52), Vear

 Jobb: HR direktør  Ruter As - Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus

 Sivil status: Gift med Mona, to barn Silje og Sunniva

Verv i Tønsberg Høyre: Medlem av Politisk Utvalg