Friskoler et hett tema i valgkampen- utvalgsleder Ole Sverre Lund (H) besøker Wang i Tønsberg

380 idrettsinteresserte ungdommer er i disse dager klare for et nytt skoleår på friskolen Wang i Tønsberg - en profilskole med idrettsprofil på ungdomstrinnet og toppidrettsgymnas på videregående. Elever, fulle av drømmer, fordeler seg på 8-13. klassetrinn, jevnt fordelt mellom jenter og gutter.  Ca. 180 av dem går på ungdomstrinnet. Skolen holder strategisk til i den gamle lærerskolen på Eik med umiddelbar nærhet til naturen og mange av Tønsbergs flotteste treningsfasiliteter. 

 


 Ole Sverre Lund (H), leder for Utvalg for oppvekst og opplæring (UOO), er på vei til Wang en regnfylt sommerdag.  Han har fulgt skolen siden 2015 og gleder seg til å bli bedre kjent med den og ledelsen.  De fleste elevene er hjemmehørende i Tønsberg. Men blant fjorårets elever var syv Vestfold-kommuner representert. I tillegg kom en del av elevene ved WANG Toppidrett Tønsberg fra andre steder i landet. Skolen er viktig for Ole Sverre! Det faglige tilbudet og læringsmiljøet er viktigst. Men også fordi Wang representerer både utgifter og inntekter for vertskommunen Tønsberg. Flere kommunale instanser er involvert i driften, som f. eks. skolehelsetjenesten og PP-tjenesten. Virksomheten er med andre ord av betydning for så vel innbyggere som kommunen. Nå skal han møte skoleledelsen: daglig leder og rektor for videregående: Fredrik Aukland, toppidrettsjef: Geir Erlandsen, rektor for ungdomstrinnet: Vegard Vinje med bakgrunn fra kommunal skole i Asker og Tønsberg.

Den politiske striden om friskoler

Høyre-mannen Ole Sverre er godt kjent med den lokale motstand Wangs etableringsplaner har møtt andre steder. Privatskoler er ett hett tema i årets stortingsvalgkamp. Striden står om hvorvidt private skoler går utover den offentlige skolen, og skaper større sosiale forskjeller. Dette har utvalgslederen sine personlige meninger om. Men i dag har han tenkt å undersøke forholdene nærmere i samtalen han skal ha med skolens ledelse. I dagens møte er han representant for hele det politiske utvalget og ikke partipolitiker.

 – Hva tenker dere om den politiske motstanden mot privatskoler, spør Ole Sverre like godt da vi har benket oss rundt bordet i det lyse og hyggelige møterommet.

Skoleledelsen er klar i sitt svar: -Vi ønsker å være tydelige på at vi ikke skal være en trussel i forhold til den offentlige skolen. Ved Wang Tønsberg anser vi oss som et supplement til en god, offentlig skole, og ønsker å samarbeide. Samtidig tar vi til etterretning og har full respekt for at det er ulike oppfatninger om private skoler, sier de og fortsetter: 

-Samtidig opplever vi at støtten og uttrykket for behov for et idrettstilbud er mye større enn motstanden. Det er jo elevtallet ved skolen vår et bevis på.  Når 95,4 % av elevene ved videregående fullfører med vitnemål, mener vi det skoletilbudet tilfredsstiller behovet til ungdommene som søker hit. Elevundersøkelsene gir også veldig gode resultater.

-Anvendelsen av overskuddet ved driften er et av de politiske stridstemaene.  Hvordan er det her ved skolen?

- Som friskole, mottar Wang 85 % i offentlig støtte. Eleven betaler ca 2000 kroner pr. måned. Vi har ikke lov til å ta ut utbytte. Eventuelt overskuddet skal tilfalle elevene. Hos oss gjøres dette ved at overskuddet blir pløyd tilbake til elevene gjennom oppgradering av skolen og treningsfasiliteter, samt styrke det idrettslige tilbudet.  6. juni åpnet vi det nye aktivitetsparken i skolegården med besøk av ordføreren.  Kostnadene er dekket fra virksomhetens overskudd.

Wang fører verdier tilbake til kommunen

Skoleledelsen er tydelig på at Wang fører verdier tilbake til Tønsberg kommune også. Spesielt i form av leie av skolebygningen, 2.5 mill kroner årlig og leie av kommunens idrettsanlegg, 1,2 mill kroner årlig.

 -Vi er opptatt av et godt samarbeid med kommunen og ønsker primært å anvende deres anlegg. Vi kan bruke dem til andre tidene enn idretten selv. Dermed får kommunen ekstra inntekter, understreker de og viser til at Wang har 80 ansatte. I tillegg har virksomheten fornyet   et kommunalt bygg i svært dårlig stand. Leieavtalen er på 10 år. Totalt har Wang investert i snart 10 millioner kroner på bygg og idrettsanlegg. Dette mener vi er en vinn-vinn situasjon for begge parter. I tillegg er aktivitets- og treningsanleggene i tiknytning til skolegården åpent for bruk av nærmiljøet. Og en annen verdi Wang tilfører lokalsamfunnet som vanskelig kan måles i kroner og ører, er samarbeidet med idrettslagene. Våre profesjonelle trenere følger opp den enkelte elevs trening i hans eller hennes klubb. Dette er kompetanse de færreste klubbene har økonomi til å skaffe selv. Wang tilbyr dette gratis.

Hvilke ungdommer søker til Wang?

-Det er idretten som binder dem sammen og som trekker dem til skolen. Ellers er de like forskjellige som andre ungdommer. Gjennom treningen finner de sammen. At skolen ikke er større gir et mindre og mer oversiktlig miljø. Dette oppleves som positivt ikke minst for ungdommen som kommer alene hit. Hos oss finner de noe av det den tidligere leken på løkka, ga ungene. Den muligheten finnes jo nesten ikke lenger. Hos oss blir elevene fulgt opp både av lærere og trenere.

 Hvilken forskjell er det på ungdomstrinnet og videregående?

- Utdanningsløpet hos oss er på over 6 år. Man kan se en rød tråd fra bredde til spissing etter hvert.  Hos de yngste fokuserer vi sterkt på sikkerheten. Treningen er allsidig og lystbetont. Basistreningen bygger grunnlaget for videre satsing. Spesialiseringen begynner først i videregående. Men det er et faglig samarbeid mellom trinnene.

Hva er visjonen til Wang?

-Sette eleven i posisjon til å lykkes! Drømmen er viktig for ungdomsskoleelever.  Noen vil lykkes, men idrett er tøft. Svært få vil leve av den. Men noen er på vei imot landslag nå. Dette er et av våre mål, men det viktigste for oss er helheten i undervisningen og å gi elevene muligheter til å utvikle seg i sin idrett i trygge og faglige miljøer. I tillegg ser vi det som en oppgave å forberede våre elever på senere i livet å kunne gi noe tilbake til idretten.

Hva er dere mest opptatt av nå ved Wang?

-Bortsett fra å sørge for at elevene kommer godt i gang i det nye skoleåret knytter spenningen seg først og fremst til ungdomskullet vårt. Vil de søke seg inn på toppidrettsgymnaset neste år? Vi håper selvfølgelig det. Vår visjon er jo det seksårige tilbudet, opplyser ledelsen til Tønsberg Høyre.

 Om skolen:

Wang Toppidrett Tønsberg (videregående) opprettet i 2011. Wang Ung Tønsberg (ungdomsskole), opprettet i 2015. Selskapene slått sammen i 2016. Wang opprettet i 1907 som handelsgymnas i Oslo. Rundt 50 000 elever har gått på Wang..

Skoleeier: WANG Toppidrett AS. Daglig leder og rektor for videregående: Fredrik Aukland, toppidrettsjef: Geir Erlandsen, rektor for ungdomstrinnet: Vegard Vinje med bakgrunn fra kommunal skole i Asker og Tønsberg.

På det videregående trinnet kan elevene velge mellom ni idretter.  20 lærere og 33 topptrenere, som alle skal besitte høy faglig kompetanse innen sine spesialområder, er øremerket de eldste ungdommene.  Skolen er godkjent som toppidrettsgymnas av Olympiatoppen/NIF etter gjeldende kvalitetskriterier. Idrettsfilosofien ved skolen er bygget på den norske modellen for toppidrett. Den setter utøveren i sentrum og innebærer systematisk arbeid med hensyn til mål, læring, trening og prestasjoner.

 WANG Ung Tønsberg er en idrettsungdomsskole med 180 elever.  De gamle slitte lokalene er pusset kraftig opp. De lyse klasserommene særpreges ved avansert digitalt utstyr, elevene har hver sin datamaskin og det er trådløst nettverk på hele skolen. Her tas både skolegang og trening på alvor. Elevene følger fagene og målene i kunnskapsløftet, men tilbys mer tid til trening og matematikk. I praksis betyr dette fire organiserte treningsøkter på 90 minutter, og en ekstra time matematikk hver uke. (Kilde: Wangs hjemmesider).