IDRETTENS PLASS I BYEN

Frank Pedersen   Foto: Privat

En klar idrettspolitisk prioritering for Tønsberg Høyre er å starte arbeidet med en langsiktig og målbevisst plan.

Idretten er samfunnets viktigste verdiformidler og den største arena for samfunnsnyttig, frivillig innsats. En innsats som viser seg frem i et mangfold av idretter i Tønsberg. Et mangfold og engasjement som bør og skal verdsettes av politikere og kommune!

Idretten er samfunnets viktigste verdiformidler og den største arena for samfunnsnyttig, frivillig innsats. En innsats som viser seg frem i et mangfold av idretter i Tønsberg. Et mangfold og engasjement som bør og skal verdsettes av politikere og kommune!

Idretten kan gjennom sine resultater og aktiviteter skape stolthet og patriotisme for en by og kommune som er utfordret som regionhovedstad. Som politiker ønsker jeg å bidra til at Tønsberg bedrer sitt omdømme ved å vise seg som en fremoverlent og ambisiøs by som ønsker å være i kontinuerlig forvandling. En viktig forutsetning for dette er at vi alle evner å unne hverandre suksess, får til en «heiakultur» og fremstår som en «JA-kommune».

En pulserende kystperle

Visjonen, «en pulserende kystperle», foreslått av Tønsbergregionen 2030 er en visjon som idretten bør kunne stille seg bak. Forutsetningen er imidlertid at politikere på tvers av partiene ser viktigheten av at de riktige rammebetingelser blir tilbudt idretten.

Visjonen om at Tønsberg ønsker å være «en pulserende kystperle», gir energi til idretten, og passer som hånd i hanske med idrettens ambisjoner. Denne visjonen kan vi være med på å strebe etter, ved å tilføre puls til byen gjennom engasjerte folk og aktiviteter på mange plan. Idretten handler nettopp om puls – en stor dugnadsgjeng og en like stor heiagjeng som drives av sunne verdier og patriotisme. 

Skapes det en kontinuerlig dialog mellom idretten og politikere, blir det enklere å prioritere og i felleskap utarbeide gode planer for både anleggsutvikling og gode aktiviteter/arrangementer.

Sentrale verdiformidlere

Nøtterøy Håndball var en rufsete «bakgårdsklubb» i 2007. Dårlig rykte og treningskultur gjorde at klubben slet i 1. divisjon. Med en gjennomtenkt helhetlig strategiplan jobbet klubben hardt med verdier, holdninger og en kultur som gjorde at de i 2010 rykket opp i eliteserien i håndball. Selv om de fra neste år er en 1. divisjonsklubb lever det bevisste  samfunnsengasjementet fremdeles ved å  involvere seg i for eksempel FRI-prosjektet, arrangerer olabilløp, arrangerer juletrefest for barn som trenger det aller mest og bidrar til gjennomføring av grillfest for vanskeligstilte i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

Tønsberg Bytriathlon er et idrettsarrangement og en folkefest som setter regionen på kartet, som skaper positiv aktivitet og bidrar til entusiasme. Samtidig er det et samarbeidsprosjekt mellom flere idrettsklubber som bidrar til at disse får et verdifullt økonomisk tilskudd.

Dette er eksempler på klubbutvikling og arrangement som betyr noe for samfunnsutviklingen og engasjementet i regionen, og som skaper positive ringvirkninger. En bevisst holdning til verdien av dette er god idrettspolitikk, en politikk som Høyre ønsker skal være synlig og tydelig, og som stimulerer mange til å utvikle klubber/foreninger og arrangement som kan støtte oppunder visjonen «en pulserende kystperle».

Idrettspolitikk

Tønsberg Høyre har derfor sett viktigheten av idrettens plass i kommunen og har derfor et eget avsnitt i programmet til kommunevalget om idrettens plass.

Idrettspolitikk som utøves med de riktige prioriteringene og satsninger, vil gi kommunen et bedre omdømme og bedre innbyggernes folkehelse. I det store og det hele vil også en bevisst satsning på idrett gi store samfunnsøkonomiske gevinster.

Det er to viktige forutsetninger som må være tilstede for å skape den forventede idrettsgleden: det må legges til rette for et mangfold av aktiviteter og bygges anlegg som gir et utgangspunkt og mulighet for positiv aktivitet, entusiasme og begeistring.

Som politiker er det min oppgave å se etter muligheter til å utvikle og bygge anlegg gjennom å foreslå politiske prioriteringer som heier frem et allerede mangfoldig idrettsmiljø i Tønsberg.

Når idretten går foran, skapes det positive initiativ til samfunnsutvikling. Byutvikling uten idrett er som å utvikle en by uten liv. I ethvert utviklingsprosjekt bør det derfor settes av arealer for lek, rekreasjon og idrettsmuligheter, og disse bør samlokaliseres.

God idrettspolitikk er å satse på prosjekter som «Aktiv ute», prosjekter i tilknytning til skoler som har til hensikt å skape selvaktiviserende utemiljøer. Ikke bare er det god folkehelse, men det gir også mulighet til sosial læring gjennom aktivitet og fellesskap.

Idretts – og aktivitetspark

En idrettspolitisk hjertesak for Tønsberg Høyre er å se på messeområdets potensial for aktivitet og rekreasjon. En klar idrettspolitisk prioritering for Tønsberg Høyre er å starte arbeidet med en langsiktig og målbevisst anleggsplan for messeområdet. Målet er en idretts- og aktivitetspark til glede for alle i vår region.

Det er på høy tid at det utarbeides en langsiktig strategisk idrettsplan og idrettspolitikk som støtter oppunder visjonen «Tønsberg er en pulserende kystperle!»

 

Frank Pedersen                                                                                                                                                          

Listekandidat til kommunevalget for Tønsberg Høyre