Innkalling til årsmøte Tønsberg Høyre

Det innkalles til årsmøte onsdag 15. november 2017 kl. 18:30 på Villa Møllebakken, St. Olavs gate 6.   
 
I følge § 7 i Lovene om Årsmøtet må forslag og saker som ønskes behandlet, være styret i hende senest 2 uker før møtet 
  
AGENDA 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Åpent eller lukket møte?
3. Valg av ordstyrer og referent samt 2 til å underskrive protokollen
4. Valg av tellekorps
5. Årsberetning
6. Rapport fra bystyregruppen
7. Fremlegge regnskap og budsjett til orientering: a. Regnskap for 2016 med revisjonsrapport b. Regnskap for perioden 1/1 – 31/10-2017 c. Budsjett for 2018
8. Valg a. Styret b. Revisor c. Delegater til årsmøtet i Vestfold Høyre d. Valgkomite
9. Innkomne forslag
10. Avslutning 
  
Hjertelig velkommen. 
 
Med vennlig hilsen 
Leif Flemming Bakke,
Leder, sign.