Interimstyret som skal lede Tønsberg og Re Høyre frem til sammenslutningen

Re og Tønsberg Høyre konstituerte mandag  interimstyret som skal lede partiet frem til lokalforeningene slås sammen. Leif Flemming Bakke fra Tønsberg ble valgt som leder, med Tove Øygarden fra Re som nestleder. For øvrig består interimstyret av de øvrige medlemmene i de to lokalforeningsstyrene.


Etter konstitueringen oppnevnte interimstyret nominasjonskomiteen som skal fremme forslag til ordførerkandidat og øvrige listekandidater. Den ledes av Renate Rehn fra Tønsberg, oppvokst i Re.  Ordførerkandidaten skal velges i juni, mens de øvrige listekandidatene velges på et nominasjonsmøte i november.

Øvrige viktige oppgaver for det nye interimstyret blir å forberede sammenslåingen av de to lokalforeningene. Interimstyret vil også oppnevne programkomiteen som skal fremme forslag til kommunevalgprogram for nye Tønsberg kommune ved valget i 2019.
Billedtekst:Interimstyret for Re og Tønsberg Høyre.

Foran f.v. Marit Haukom, Renate Rehn, Gunn Kristin Hagen, Tove Øygarden og Johanne Archer. Bak f.v: Anders Jørgen Norheim, Harald Berg, Anita Kristiansen, Petter Berg, Anders S. Larsen, Lars Solli, Ivar Haagaas, leder Leif Flemming Bakke, Anna Martin, Christian Jahren og Kjartan Hansen. Unn Eia og Rune Sørdalen var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: MGM)