Johanne Wilhelmine (17): "Høyre heier på dem som gjør det bra, og hjelper dem som trenger det"

For snart to år siden ble Johanne Wilhelmine de Ferry Nitter Kirsebom (17) medlem av Tønsberg Unge Høyre etter en skoledebatt på Greveskogen videregående. Nå er hun valgkampleder, og finpusser selv argumentasjonen til skoledebatten på Gjennestad. Der skal hun representere Vestfold Unge Høyre! Erfaringen fra Tønsberg Amatørteater hjelper henne å fokusere på «rollen» slik at hun glemmer å være nervøs. 

 Hva skjedde, Johanne Wilhelmine?

-Skoledebatten under siste kommunevalgkampen tente meg rett og slett. Jeg likte det jeg hørte og så. Ungdommer som en gang skal overta styringen av samfunnet, i en åpen debatt om samfunnsutviklingen. Jeg lyttet til budskapet deres, og tenkte at også jeg ønsker å utgjøre en forskjell. Senere har det å ha en stemme som blir hørt, blitt veldig viktig for meg, sier Johanne Wilhelmine.

Hvordan fant du ut at Høyre er ditt parti?

-Jeg valgte Høyre fordi det støtter oppunder min tro på Norge. Fordi jeg vet at Høyre godkjenner og løfter verdier i hvert enkelt menneske. Og jeg vet at Høyre heier på dem som gjør det bra, og hjelper dem som trenger det, fortsetter 17-åringen fra Tønsberg.

Ønsker seg verdens beste skole

Johanne Wilhelmine ønsker seg verdens beste skole. -Den dannes av at vi elever får bestemme selv hvilken skole vi ønsker å gå på, at vi møter lærere som vet hva de snakker om og at vi skaper en trygghet hos alle med en helsesøster som alltid er der. Alle disse ønskene og de reelle problemene i norsk skole, er det kun Høyre som har belyst, understreker hun og legger til:

-Jeg valgte Høyre for å ta del i alt dette, og for å slå et ekstra slag for enkelt menneske.

Hvorfor engasjerte du deg politisk?

-Fordi min generasjon, den kommende generasjonen skal snart begynne å forme samfunnet. Og politikk  handler om hvilket samfunn vi ønsker oss. Derfor valgte jeg å engasjere meg politisk. Fordi jeg vil gjøre en forskjell, snakke opp for de som ikke kan selv, dele min mening og komme med nye bærekraftige løsninger på flere politiske områder.

 Hva ønsker du å oppnå med ditt politiske engasjement?

-Jeg ønsker å utgjøre en forskjell. Å ha en stemme som blir hørt er veldig viktig for meg. At jeg i politikken kan snakke for de som ikke kan det selv, og besvare vanskelig samfunnsspørsmål. Det å løse konflikter på en måte som passer for flertallet. Finne bærekraftige løsninger og vise at det har noe å si hvilket parti som styrer Norge.

Hvilke saker/områder i politikken engasjerer deg spesielt?

-Siden jeg er såpass ung og skole er en del av hverdagen min, er naturligvis skolepolitikken et av områdene som fanger min oppmerksomhet. Jeg kjemper spesielt for at yrkesfagelevene får den respekten de fortjener, og at de får en sjanse. Det at Høyre har økt lærlingstilskuddet fem ganger siden de kom i regjering, er nettopp det som gjør at elevene får en sjanse. Jeg kan stolt si at vi satser på dem. Høyre skjønner at det er disse elevene som skal fortsette å bygge Norge, og da er det viktigste vi gjør å sikre at de får en jobb å gå til.

Johanne Wilhelime skal delta i skoledebatten på Gjennestad. Det gleder hun spesielt til. Som en yrkesfaglig skole møter hun elever som er opptatt av det samme som henne. Og Høyres løsninger snakker hun gjerne om. Hun ønsker spesielt å fokusere på helse og rådgivningstjenesten. Tilpasset undervisning og fritt skolevalg er alltid en slager, og fraværsgrensen blir nok grundige diskutert, sier Johanne Wilhelmine med et smil.

Når 17-åringen er ikke er opptatt av skole, politikk, familie og venner spiller hun teater i Tønsberg Amatørteater.

Den erfaringen kommer deg vel til nytte når du skal på scenen i politikken?

-Helt klart. Å kunne kle på seg en rolle og være selvsikker med et publikum gjør skoledebatt og andre situasjoner hvor jeg prater til en forsamling, lettere. Jeg klarer å filtrere ut nervøsiteten med å holde meg fokusert på "rollen" jeg skal sette meg i, noe som gjør at jeg trives med det jeg gjør, smiler Johanne Wilhelmine.

Johanne Wilhelmine de Ferry Nitter Kirsebom (17 )

Elev ved Greveskogen videregående

Bosted: Tolvsrød ,Tønsberg,

Tillitsverv i  Vestfold Unge Høyre:  valgkampsansvarlig