Johanne Archer (19) vil tale ungdommens sak i Nye Tønsberg kommunestyre

Johanne Archer, Tønsberg/Re Høyres femtekandidat på valglisten, vil representere ungdommen i kommunestyret.

Johanne Archer (19) er Høyres femtekandidat på kommunevalglisten. Eik-jenta ønsker å representere ungdommen i kommunestyret til Nye Tønsberg. For der vil  de folkevalgte behandle mange saker som berører denne aldersgruppen. De diskusjonene vil Johanne delta i. For å få frem de unges egne synspunkter.


Johanne er født og oppvokst på Eik. Siden nyttår har hun studert rettsvitenskap på Universitetet I Oslo. Og hun har allerede funnet seg godt til rette som togpendler mellom hovedstaden og hjembyen Tønsberg. For Johanne er en aktiv tillitsvalgt for Unge Høyre og representerer ungdomspartiet i styret til Tønsberg Høyre. I tillegg er hun styremedlem i Tønsberg og omegn Unge Høyre og medlem av arbeidsutvalget til Vestfold og Telemark Unge Høyre. Spesielt er Johanne opptatt av god psykisk helse blant ungdommen og bredt kulturtilbud året rundt.

Hvorfor stiller du som kandidat?

Fordi jeg ønsker å representere ungdommene i nye Tønsberg. Det er mange saker som omhandler oss unge som blir tatt stilling til i kommunestyret, og da synes jeg det er viktig at vi unge faktisk er med på å bestemme.

Hva er dine viktigste saker?

Å bidra til å gjøre Tønsberg til en kulturkommune med mange kulturtilbud gjennom hele året. Jeg er også opptatt av å styrke kulturskoletilbudet. I tillegg brenner jeg for å styrke skolehelsetjenesten og bidra til at ungdommer i Tønsberg kommune får bedre psykisk helse.

 Hva blir de viktigste spørsmålene for nye Tønsberg?

Jeg er mest opptatt av å bevare det gode kulturskoletilbudet i Re, og samtidig gjøre tilbudet i Tønsberg enda bedre. Nå som vi blir til «nye Tønsberg» er det viktig at alle får det samme gode tilbudet uten at prisene blir for høye. Kulturskolen bidrar til å dyrke mange gode talenter innenfor blant annet kunst, musikk og drama, og det er derfor viktig at vi prioriterer dette.

 Hvorfor er Høyre ditt parti?

Høyre er mitt parti fordi det er helt klart det partiet med den beste skolepolitikken. Jeg har selv vært aktiv i elevrådet både på ungdomsskolen og videregående som elevrådsleder, og jeg er derfor veldig opptatt av at elever har det bra på skolen, og hvordan de kan få det enda bedre. Høyre ønsker en skole som ser hver enkelt elev, nettopp fordi ingen elever er like.

Navn: Johanne Archer, 19 år

Yrke: Student, rettsvitenskap på UiO

Bosted: Eik

Tillitsverv: Styremedlem Tønsberg/Re Høyre og Tønsberg og omegn Unge Høyre. Medlem    arbeidsutvalget til Vestfold og Telemark Unge Høyre.