Julehilsen fra Tønsberg Høyre

2016 er i ferd med å gå over i historien. Etter et både begivenhetsrikt og travelt år er det tid for å stoppe opp og se litt på det viktigste som skjedde og hva som venter oss i Tønsberg Høyre i året som kommer.


Å legge til rette for en positiv utvikling for så vel byen som nærområdet er viktig for oss. Derfor er det en glede for Tønsberg å kunne hilse 2500 nye innbyggere fra Vear velkommen fra nyttår. Folk i området Vear i Stokke og Hogsnes og Bjelland i Tønsberg utgjør et sammenhengende boområde. Nå gleder vi oss til utarbeidelse av en kommunedelplan for nye Tønsberg Vest med om lag 3800 innbyggere.

Stor var gleden da Re kommune besluttet å slå seg sammen med Tønsberg. Sammen kommer den nye kommunen til å bli en sterk og spennende næringskommune. Arbeidet med forberedelsene til overføringen av Vear har vært både krevende og lærerik. Dette er viktige erfaringer når vi neste år skal arbeide videre sammen med våre venner i Re om utformingen av nye Tønsberg kommune. Sammenslåingen med Re vil skje fra 1. januar 2020.

Samferdsel og kommunikasjon er viktige forutsetninger for en velfungerende Tønsberg-region. Hele seks av de ti mest trafikkerte veiene i fylket ligger i og rundt Tønsberg sentrum. På topp ligger Kanalbrua fra Tønsberg sentrum og over til Nøtterøy som krysses av hele 36.000 kjøretøy hvert døgn. En ny fastlandsforbindelse er viktigere enn noen gang. Ett mål skal være å få bort mye av gjennomfartstrafikken man i dag opplever i byen. Tønsberg Høyre ser med spenning frem til Statens vegvesens anbefaling som skal være klar til sommeren.

Det var en stor dag da bomringen kunne fjernes 20. november etter 13 år. Det er et viktig prinsipp at når veipakken er nedbetalt skal bomringen vekk.

Gledelig er Tønsberg nå ute av Robek-registeret. Det betyr at vi igjen er «herre i eget hus». Tønsberg kommune ser ut til å få et godt økonomisk resultat for 2016, mens bildet er mer utfordrende år i 2017

Vi har et meget engasjert og aktivt foreningsstyre og bystyregruppe som har nedlagt mye arbeid i 2016. Samarbeidet med Fremskrittspartiet, Kristeligfolkeparti og Miljøpartiet de Grønne i bystyret er godt, men krevende.

I et samarbeid med Nøtterøy og Re arrangerte vi 19. september et åpent møte med vår forsvarsministeren Ine Marie Eriksen Søreide. Tema var den nye planen for forsvaret. Det var godt oppmøte og stort engasjement.

Neste år er det Stortingsvalg. Vårt mål er veldig klart – sikre Erna fire nye år som statsminister. Det blir en tøff og spennende valgkamp som vil kreve stor innsats.

Men nå er julefreden heldigvis i ferd med å senke seg over by og land. Noen feirer tradisjonell jul hjemme mens andre reiser på hytta eller til utlandet. Uansett så håper vi at alle får anledning til å slappe av og «lade sine batterier». 

Det er også viktig å bruke julen til litt ettertanke og ikke minst ta vare på hverandre, og de som ikke har det så greit.

Vi vil takke alle våre medlemmer i alle deler av foreningen for den innsats de har nedlagt til beste for vårt parti i 2016.

Vi ønsker alle en god jul og et riktig godt nytt år!

 

Leif Flemming Bakke, leder Tønsberg Høyre

Rune Sørdalen, gruppeleder bystyregruppa