Kirsti N. Søyland: "Ingen partier har monopol på de varme hjertene "

Høyres 3. kandidat ved kommunevalget Kirsti Nilsson Søyland, Vear.

Kirsti Nilsson Søyland (62) er Høyres 3. kandidat. Som bosatt på Vear er hun ny på kommunevalglista i Tønsberg. Men, Kirsti har erfaring fra kommunestyre og hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur i Stokke, hvor hun representerte Innbyggerlista. I dag er hun fast medlem av Utvalg for helse og omsorg i sin nye hjemkommune. Og Høyres valgkampleder.


Hva er din motivasjon for å gå inn i politikken?

-Innbyggerne og de kommunale tjenestene er min viktigste drivkraft.  Dessuten ligger både hodet og hjertet mitt i Tønsberg!  Jeg ser også at vi trenger flere kvinner for å få til et nødvendig mangfold i politikken.   

Hva ønsker du å bidra med? 

-Jeg har bakgrunn fra både privat og offentlig sektor, men særlig lang erfaring fra ideell virksomhet, og jeg tror jeg kan være med å fylle ut Høyres gruppe. Jeg er vant til å sette meg grundig inn i sakene, og pleier å bruke forhåpentligvis både hode og hjerte i mine vurderinger. Sammen med lang ledererfaring og master i offentlig ledelse og styring, tror jeg at jeg kan bidra i viktige saker.  Jeg har meningers mot, og jeg tørr å stå opp for politiske saker jeg tror på.    

Hvorfor Høyre?

I lokalpolitikken handler det om å finne gode løsninger sammen med andre.  I Høyre fant jeg høyden under taket, og den gode kombinasjonen med å ivareta det som er bra med viljen til å tenke nytt sammen med flere fremoverlente og dyktige mennesker! Jeg liker spesielt godt Høyres ideologi hvor trua på den enkelte henger høyt, og at valgfrihet og mangfold i tjenestetilbudet er viktig.

Nye koster og tanker

Kirsti mener at politikken med jevne mellomrom også trenger nye «koster» og nye tanker i politikken. Selv har hun jobbet i og ledet deler av arbeidet i Tønsberg Høyres Politisk Utvalg.

-Vi har kommet med flere nye forslag til saker. Jeg har tatt med meg den kunnskapen inn i Høyres programarbeid for helse og omsorg.  Fra mitt politisk arbeid er jeg i ferd med å opparbeide meg erfaring og kunnskap spesielt innenfor velferdstjenestene, opplyser Kirsti og fortsetter:
-Det er ingen partier som har monopol på de varme hjertene.  Jeg ønsker å bidra til at folk skal få se det varme Høyre - med all den viljen og kunnskapen som skal til for å prioritere godt, bevare det som er bra og utvikle det vi må bli bedre på.

Heiakulturen

-Vi trenger å videreutvikle heiakulturen i Tønsberg og at innbyggere også bistår oss som er politikere med nyttige tips og info.  Det er en tøff jobb som venter i sammenslåingsprosessen og vi vet at økonomien betyr prioriteringer som kan bli vanskelige.  Samtidig får vi nye muligheter når vi slås sammen.  Vi blir helt avhengig av innbyggere som bidrar – også innen frivilligheten – og det blir i årene fremover særs viktig å styrke frivilligheten ute i Tønsbergs distrikter særlig innenfor helse og omsorg. 

Hjertesakene:

Jeg er særlig opptatt av barn/unge og eldre samt skape arbeidsplasser (herunder også kvinnearbeidsplasser).

At foreldre trygt skal kunne slippe handa til barnet sitt i barnehagen og oppleve en god skole som også bistår med livsmestring. Tilbudene skal være varierte og ta hensyn til at vi lærer ulikt.  At barn med ulike funksjonsnedsettelser skal få undervisning i klasserommet av lærer med tilpasset oppfølging og digitale hjelpemidler, og at skolen i større grad skal jobbe variert ut fra ulike undervisningsformer som passer både for gutter og jenter.

Tilbudene innenfor helse og omsorgsfeltet må styrkes og Brukerstyrt personlig assistanse bør revurderes fordi iverksettelsen ikke ble i tråd med vårt vedtak.   Vi lever lenger, vi blir langt flere eldre, men samtidig blir helsa stadig bedre.  De fleste ønsker å bo hjemme og ha styring i eget liv så lenge det er mulig.  Det offentlige tilbudet må styrkes på den forebyggende og helsefremmende siden slik at færre trenger sykehjemsplasser, men at sykehjemsplass skal være der når man er for syk til å bo hjemme. De offentlige tilbudene skal bistå den enkelte i å mestre og ta egne valg.  Nye og spennende boligkonsepter for eldre bør utvikles – også kombinerte boformer for både yngre og eldre.  Når vi lever lengre viser forskning at flere utvikler demens.  Kanskje er ikke sykehjem det rette, men heller oversiktlige boformer som gir trygghet og oversikt i hjemlige omgivelser med tilpasset bemanning, sier Kirsti.

Navn: Kirsti Nilsson Søyland (62), Vear

Sivil status: Gift, en sønn

Stilling: Administrasjonssjef ved Signo skole- og kompetansesenter, Sandefjord

Fritidsinteresser: Det er mye som gir glede.  Alt fra de små detaljene ute i naturen til herlig musikk og å lese på senga! Og en guilty pleasure er at jeg elsker adrenalinrushet ved å akselerere i en sprek bil, og akkurat nå har jeg veldig lyst på en bestemt elektrisk bil.
Jeg går gjerne på tur i skog og mark og reiser gjerne på tur til både storbyer og varmere strøk. 

Favorittsteder: I nærområdet er byen Tønsberg og stedet er Rakkevik. Å bo med utsikt over sjøen og mange trivelige naboer gir mye glede.  Ellers er Portugal et yndet reisemål om sommeren og Gøteborg en herlig by å besøke i alle årstider.