Kunstnerboligen Løkken

Bruken av nydelige Løkken diskuteres om dagen, og kreative forslag til framtidig bruk har kommet opp. Det er lansert “en bondegård i byen”, blant annet. Hvor gjennomførbare de ulike forslagene er, varierer antakelig veldig, et faktum er vel at de fleste av dem vil koste penger. Og en ting bør man uansett ta hensyn til: Løkken har vært en privatbolig, med et flott hageanlegg som må bevares.I vår tid med fortetting er perler som dette sjeldne, og vi skylder ettertiden å ta vare på dem.

Bakgrunnen for at Løkken ligger slik den gjør i dag, i noens øyne overlatt til seg selv, er også litt mer sammensatt enn det som kanskje har kommet fram til nå.

For å ta fakta: Kjøpet av Løkken var ment å sikre ti mål sentrumsnært ved Slottsfjellsområdet. Slik fikk man ny inngang til Slottsfjellet fra Farmannsveien, et område som i over 100 århadde vært i privat eie. Man kunne rive et gjerde i stien mot Slottsfjellsskolen og komme inn på området fra den kanten.

Kjøpesummen var 12 mill, delt likt på kommune og fylkeskommune, men fylkeskommunen fraskrev seg ethvert ansvar for drift og vedlikehold. 

Det ble også betalt 1 mill for inventar og kunst etter at familien hadde valgt ut det som var avinteresse. Det ble finansiert med tilskudd fra Sparebankstiftelsen DnB.

Det er gjort ting på Løkken etter overtakelse. Det er bl.a. foretatt en beskjæring av alleen opp mot hovedhuset, finansiert av Træplantningsselskapet.

Eiendommen er også brukt til representasjon og noen konserter, bl.a. med Vestfold Festspillene. 

Det som gjør at Slottsfjellsområdet, og Løkken, nå står litt på vent, er at området er under regulering. Prosessen er tidkrevende fordi alt må avklares med Riksantikvaren underveis, men planen kan komme opp til førstegangsbehandling våren 2017. Etter dette vil planen bli lagt ut til høring, og alle som er interessert kan komme med innspill og forslag. 

Som en som med stor glede og entusiasme snekrer sammen tanker og plott, bobler jeg med en ide for framtidig bruk av Løkken som jeg synes er spennende. Og for å berolige; planen inneholder ikke et litterært drap. 

Men - i Byplanen har eiendommen nå fått rød farve og er avsatt til offentlig formål. Derfor kan det være skjær i sjøen for forslaget jeg kommer med, men jeg lanserer det likevel. Som et innspill som er økonomisk overkommelig - alvorlig positivt for Tønsbergs omdømme som kunstnerby og ikke regnet som offentlig formål. En ombygging av hovedhuset til offentlig formål vil koste 12-15 mill, anslått av Magnus Martin.

Løkken bør bli arbeidsbolig for kunstnere!

For et beløp som dekker vanlige vedlikeholdsutgifter, kan Løkken leies ut til alle typer kunstnere, det være seg musikere, forfattere, billedkunstnere o.a. Leiesummen legges på et nivå som gjør eiendommen selvfinansierende. Bydrift kan bevilges midler av leieinntektene til å ta seg av hagen. Det nye omdømmekontoret, hvis det blir en realitet, kan ta seg av bookingene. Jeg vet av erfaring at både NOPA, Tono og Forfatterforeningen tilbyr hus og leiligheter for arbeidsopphold til sine egne medlemmer. Et samarbeid med disse kunne muligens vært aktuelt. Leietaker får ansvaret for at Løkken behandles bra, man betaler for en sluttvask. Kunstneren kan ha en mindre utstilling, en liten stue-konsert, eller en litteraturkveld fra sofaen før avreise – som en del av avtalen? Slik kan man trekke folk til stedet – i mindre skala.

Slottsfjell, som bruker eiendommen under festivalen, får selvsagt beholde sine uker. Middelalderfestivalen også. Området er en viktig del av backstageopplevelsen, spesielt under Slottsfjell.

Kunstnerne leier boligen som den er, med de fasiliteter som fins. De fleste kunstnere jeg kjenner har overkommelige krav, og vil være lykkelige for noen uker i Vestfolds vakreste by for å arbeide i historiske omgivelser. Slik kan vi bygge opp Tønsberg som “kunstnerbyen” – og omdømmet vårt stiger ytterligere!

Siden vi er en kommune som er ferskt ute av Robek, skylder vi innbyggerne våre å bruke pengene der de trengs mest. Det er nok av hull å putte dem i. I lys av at vi i disse dager forenes med Re kommune, bør vi vise ansvarlighet i forhold til det. Vi får flere å ta hensyn til, men også flere goder å ta av. Re har i hvert fall flere bondegårder enn Tønsberg, hvis det er de man savner.


Lene Lauritsen Kjølner, Høyre